Onze werkwijze

Ontwikkelen start altijd met een visie voor die locatie

Ontwikkelen op de Hendrikswijze

Een nieuwe plek – een woonwijk, een science park, een zorg- of appartementencomplex – er is altijd een omgeving waar je mee te maken hebt. In welke context gaan we dit project ontwikkelen en realiseren, en voor wie? Ontwikkeling is een dynamisch en interactief proces. Er kan veel veranderen tijdens zo'n proces, bijvoorbeeld de marktomstandigheden, woonwensen en regelgeving. Om mee te bewegen in die dynamiek volgen we een duidelijk proces van ontwikkeling, waarbij ruimte blijft voor die steeds sneller veranderende wereld, voor technische ontwikkelingen en maatschappelijke inzichten. Voor onze opdrachtgevers is vastgoed meestal geen core business. Omdat we ons dat maar al te goed realiseren, nemen we je altijd stapsgewijs mee door onze ontwikkelplannen. Daarbij hanteren we BIM als centrale, transparante en overzichtelijke informatiedrager.

 

Hoe we dat in de praktijk brengen, lees je hieronder.

Snel inzicht

Als je een locatie hebt die ontwikkeld kan worden, wil je graag snel weten wat er mogelijk is. Door gebruik te maken van onze jarenlange ervaring, krijg je van ons in een relatief kort tijdsbestek een (quick)scan van een locatie of gebouw. Daarna gaan we aan de slag met ons ontwikkelschema, dat rekening houdt met onze snel veranderende wereld.

Meer over ons ontwikkelproces

Omgevingsparticipatie

Draagvlak creëren zien we als de basis van een succesvolle ontwikkeling. Hoe dat ingericht wordt, hangt af van het type project en de soort omgeving waar het gaat gebeuren. Daar aandacht aan besteden heeft altijd voordelen. Welke voordelen en hoe het vorm gegeven kan worden, laten we je graag zien.

Omgevingsparticipatie ‘Een goede buur’

Klimaatadaptief en natuurinclusief ontwikkelen

Op dit moment zien we al klimaateffecten van opwarming: langere en heftigere regenbuien bijvoorbeeld. Dat zal in de toekomst, ook al halen we de klimaatdoelen, waarschijnlijk nog erger worden. Daarom ontwikkelen we onze projecten met oplossingen die wateroverlast, droogte en hittebeleving tegengaan en biodiversiteit bevorderen. Extra voordeel hierbij is dat bewoners en gebruikers het heel erg op prijs stellen: iedereen wordt gelukkiger in een groene omgeving met fluitende vogels.

Klimaatadaptief ontwikkelen

Haalbaarheid projecten

Bij elk ontwikkelproject spelen diverse belangen mee, vaak ook tegenstrijdige. Dat maakt het soms lastig om een project haalbaar te maken.

Hoe we het dan toch voor elkaar krijgen? We houden het eindpunt voor ogen, brengen partijen bij elkaar, maken consequenties van keuzes inzichtelijk en kijken dan hoe we tot een oplossing kunnen komen. Daarvoor gebruiken we onze frisse blik waarmee we graag omdenken.

Meer over haalbaarheid

Locaties vinden door alliantievorming

Als woningcorporatie is het in de huidige markt lastig om voldoende nieuwe woningen te bouwen. De opdracht om geschikte (sociale) woningen aan te bieden voor de verschillende doelgroepen, die ook nog eens voldoen aan de duurzaamheidseisen én betaalbaar zijn, is een grote uitdaging. Het begint bij de beschikbaarheid van locaties. Zullen we samen op zoek gaan?

Meer over alliantievorming

Thematisering bij ontwikkelen

Een locatie ontwikkel je in samenhang met de bestaande omgeving. Het brengt samenhang en integreert het nieuwe plan in zijn omgeving. Het biedt houvast tijdens het ontwikkelen en realiseren van die locatie. Maar hoe kom je tot een thema van een wijk, buurt of locatie?

 

Meer over thematisering