Proces van ontwikkelen

Strategisch ontwikkel- en bouwschema

Ons ontwikkelproces houdt rekening met veranderende omstandigheden

De wereld om ons heen verandert in steeds sneller tempo. Dat heeft invloed op de locaties die we ontwikkelen. We houden rekening met deze dynamiek door te werken met een bouw- en ontwikkelschema. Binnen dit schema, en een vooraf op te stellen strategisch plan van aanpak, zorgen we voor voldoende regelruimte. Zo kunnen we meebewegen in die steeds sneller veranderende wereld, van technische, demografische, economische en klimatologische ontwikkelingen tot voortschrijdende maatschappelijke inzichten en gewijzigde regelgeving.

Met de andere expertises bij Hendriks (bouw, techniek, onderhoud en beheer)vormen we een integrale organisatie; we werken allemaal binnen hetzelfde processchema (dat door alle expertises bij Hendriks gehanteerd wordt). Dat zorgt voor een geoliede samenwerking. Daardoor kunnen we elkaar en jou op elk moment op de hoogte houden van de voortgang van een project.

Quickscan: snel weten wat er kan

Als je een locatie hebt die ontwikkeld kan worden, wil je graag snel weten wat er mogelijk is. Door gebruik te maken van onze jarenlange ervaring, krijg van ons je in een relatief kort tijdsbestek een (quick)scan van een locatie of gebouw. Hierbij kijken we naar:

  • de behoefte vanuit de markt/afzetmogelijkheden
  • de (bouw)technische mogelijkheden
  • het verwachte draagvlak vanuit de omgeving
  • technische aspecten van een project
  • veiligheidsaspecten
  • sociale cohesie; de mogelijkheid om toevallige ontmoetingen te faciliteren
  • het creëren van een gezonde leefomgeving

Uniform ontwikkelschema

Ons ontwikkelproces bestaat uit een aantal stappen:

Haalbaarheidsonderzoek

Zodra we een beeld hebben van de ruimtelijke en programmatische mogelijkheden, maken we afspraken met jou als grond- en/of gebouweigenaar, met de gemeente, omwonenden en alle andere partijen die direct of indirect bij een project betrokken zijn. We streven er altijd naar om voor ontwikkelingen een zo breed mogelijk draagvlak te creëren. Onze ervaring leert, dat we als we vroegtijdig het gesprek aangaan en benoemen wat de kansen zijn en waar eventuele knelpunten te verwachten zijn, we bijna altijd tot oplossingen kunnen komen. Lees meer over onze aanpak omgevingsparticipatie ’een goede buur’.

Ontwerpfase

Zodra we een locatie hebben verworven of hierover afspraken met gebouw- en grondeigenaren hebben gemaakt, starten we een ontwerptraject. Dit traject bestaat in de meeste gevallen uit een

  • Schetsfase (SO)
  • Voorlopig Ontwerp (VO)
  • Definitief Ontwerp (DO)

Innovatie hebben we hoog in het vaandel staan en dat merk je doordat we al vroeg in de planontwikkeling kiezen welke innovatieve oplossingen we in een project willen meenemen. Denk aan biobased bouwen, nul op de meter, energie positief of het toepassen van nieuwe energieconcepten. Kiezen we voor thematisch ontwikkelen dan bepalen we die in ook vroeg in de ontwerpfase.

Realisatie

Als we een project zover hebben uitgewerkt en de benodigde vergunningen binnen zijn dan kan gestart worden met het bouwen. Doordat de projectleiding van het bouwbedrijf in het ontwikkeltraject al lid is van het ontwikkelteam, is een interne overdracht bijna niet meer nodig. Dit zorgt voor een efficiënte overgang naar de realisatiefase. Ook tijdens de bouw vinden we een blijvende omgevingsdialoog heel belangrijk. Niet voor niets is ons bouwbedrijf aangesloten bij hét landelijk collectief voor omgevingsmanagement: ’Bewuste Bouwers’. Maar ook als projectontwikkelaar blijven we de communicatie met de omgeving, gemeente en andere belanghebbenden nauwgezet volgen.

Meer weten? Neem contact met mij op.

Michael Hendriks
Directeur