Alliantievorming

Meer ontwikkelprojecten realiseren door samen te werken

Alliantievorming

Om in de grote woonbehoefte te voorzien is bouwen, bouwen, bouwen het devies. Maar als woningcorporatie valt het niet mee om voldoende nieuwe woningen te realiseren. De opdracht om geschikte woningen aan te bieden voor de verschillende sociale doelgroepen, betaalbaar en ook nog eens volgens de geldende duurzaamheidseisen, is een grote uitdaging. Het begint bij de beschikbaarheid van locaties. Wij vinden die voor en met jou.

Meer projecten haalbaar door alliantievorming

Als ontwikkelende bouwer zoeken we samen naar locaties waar toekomst in zit. Die kunnen zomaar al in bezit zijn, maar waar je nog niet aan hebt gedacht. Of we speuren naar nieuwe locaties. In een alliantie bereiken we allebei ons doel: nieuwe betaalbare woningen die beantwoorden aan jouw maatschappelijke opdracht en projecten met voor ons voldoende rendement.. Plannen werken we samen uit en bieden we als toetsbaar plan bij de gemeente aan.

Projecten die niet ‘rondgerekend’ kunnen worden zijn voor ons helaas niet uitvoerbaar, maar we zijn creatief en geven niet zomaar op. Door samen te kijken naar meerdere locaties, met een verscheidenheid aan doelgroepen (sociale huur, vrije sector huur en koop), kunnen we risico’s spreiden en elk afzonderlijk project wél financieel haalbaar maken.

Alliantievorming, ook voor beleggers

Dit gaat ook op als je belegger bent: gemeenten eisen in een project tegenwoordig al snel een percentage sociale woningbouw. Door een plan te ontwikkelen waarin we daar op voorhand al rekening mee houden, zal de slagingskans en doorlooptijd van een project verbeteren. En dat betekent: meerdere partners betrekken in een project en meerdere projecten met elkaar uitbalanceren, ofwel allianties aangaan.

Zeker binnenstedelijke projecten zijn moeilijk te ontwikkelen, wanneer daar een sociale opgave aan vastkleeft. Met name parkeerplekken gooien hier vaak roet in het eten (dure grond, zonder rendement). Het project wordt te duur, of er kan geen betaalbaar vastgoed neergezet worden. Terwijl die bestaande plekken best een kans kunnen opleveren! Hoe, daar gaan we graag met je over in gesprek. Met onze out-of-the-box manier van kijken naar potentiële locaties, in combinatie met de mogelijkheid om te ontwikkelen op eigen risico en ons corporatienetwerk in te zetten, weten we verrassende projecten te realiseren.

Zullen we een bondje aangaan? Dan gaan we morgen voor je aan de slag.

Meer weten? Neem contact met mij op.

Michael Hendriks
Directeur