Thematisering bij ontwikkelen

Een locatie ontwikkelen in samenhang met de omgeving

Thematisering bij ontwikkelen

Hoe kom je tot een thema van een wijk, buurt of locatie? En welke voordelen biedt dat?
Gemeentes hebben gebiedsvisies waaraan voldaan moet worden bij het ontwikkelen van een locatie. En toekomstige en bestaande bewoners en hebben ook zo hun wensen en behoeftes. . Die twee werelden samenbrengen levert een uitdagende puzzel op, die we oplossen sámen met alle betrokkenen. We kiezen daarbij graag voor een of meerdere thema’s: dat geeft richting, als een kompas. Zo krijgt het plan een herkenbaar gezicht en spreekt het specifieke doelgroepen en leefstijlen aan.

Goed kijken en luisteren

Gaat het om inbreiding of herstructurering dan kijken we naar de directe behoeftes van bestaande bewoners: zijn er parkeerproblemen in de wijk, zijn er voldoende voorzieningen zoals winkels, sportaccommodaties en scholen? Maar we kijken verder dan dat. Zijn er ook indirecte behoeftes? Wanneer het gaat om bijvoorbeeld een aandachtswijk, maak je andere keuzes dan wanneer het om een wijk met middeninkomens gaat. We kijken goed hoe de locatie zich verhoudt tot zijn omgeving. Het voorzieningenniveau, sociale mobiliteit, bereikbaarheid en toekomstige ontwikkelingen in de omgeving; we nemen het allemaal mee. Om de wijk hierbij te betrekken, maken we gebruik van omgevingsparticipatie via ons concept ‘Een goede buur’.

Contextueel ontwikkelen brengt het thema

Ontwikkelen gebeurt altijd in een sociale context, met de omwonenden én met andere stakeholders. Na deze analyse en in overleg met onder andere de stedenbouwkundige, groen- en/of waterspecialist, architect en makelaar volgt daaruit, bijna als een natuurlijk proces, het thema. De thematiek die volgt kan heel divers zijn of juist heel gefocust. Denk bijvoorbeeld aan de historie van de locatie zelf, duurzaamheid & groen of sociale cohesie. Zolang het maar past in zijn omgeving en een toegevoegde waarde biedt. Is het een dorpse ontwikkeling? Dan zorgen we voor een dorps gevoel dat daar past. Is het een stedelijke inbreiding, dan zorgen voor een stedelijke look & feel.

Voorbeeld uit de praktijk: project Waterbrink Maarheeze

Wanneer er ruimte is, gaan we verder dan de standaard kaders. In het project Waterbrink in Maarheeze bijvoorbeeld gaan we verder en zetten we in op de volgende thema’s:

Natuurinclusief

Hier zorgen we niet alleen voor nestkastjes, maar ook voor beplanting met een bloeiboog waar het hele jaar door insecten op af komen, die op hun beurt weer een variëteit van vogels aantrekken. Kopers voorzien we van een tuincoach, die ze helpt met het inrichten en onderhouden van hun tuin. We voorzien in groene sedumdaken, lokaal ingekochte klimaatbomen en groene oprijlanen en geveldelen.

Duurzaamheid

De standaard is BENG, maar hier zorgen voor ENG een aantal woningen zelfs NOM (Nul-Op-de-Meter). We introduceren circulaire bouwmaterialen, die zichtbaar en onzichtbaar verwerkt worden. Denk voor zichtbare materialen aan oude meerpalen, die gebruikt worden voor het maken van gevelelementen of veranda’s. Onzichtbare materialen zijn bijvoorbeeld circulaire bakstenen of biobased gevelbekleding.

Sociale cohesie

Dan zorgen we bij de inrichting van een wijk niet alleen voor plekjes in de wijk waar mensen op een relaxte manier samen kunnen komen. We zorgen er ook voor dat parkeren geclusterd gebeurt. Dat dwingt een bewoner om een kleine wandeling door zijn buurt te maken, wat een toevallige ontmoeting en gesprekje stimuleert. Maar ook door het introduceren van ‘community art’, hier gaan we samen met de toekomstige bewoners van de wijk een kunstwerk met spelaanleiding maken. Om de relatie met het centrale park te versterken, maken we een gedeelte van de wijk autoluw.

Verscheidenheid

De tijd van eenvormige en identiteitloze VINEX-wijken ligt ver achter ons. Verscheidenheid creëren we door te variëren in typologieën en in architectuur. Door te spelen met goothoogtes, doorgemetselde dakopbouwen en dakvormen.
Hoe onze aanpak in de praktijk uitwerkt zie je terug in de projecten die we maken. Ze zijn toegespitst op de mensen die er wonen, werken, leren en zorgen. Neem contact op met ons voor meer informatie als je jouw locatie gethematiseerd wilt laten ontwikkelen.

 

Contact

Waterbrink

Maarheeze
Wonen
Leefbaarheid, Circulariteit
94 woningen op de Neerlanden II
Lees meer