Haalbaarheid projecten

Projecten moeten haalbaar zijn en daar vinden we (meestal) een creatieve oplossing voor

Financiële haalbaarheid ontwikkelprojecten

Bij elk ontwikkelproject spelen vele belangen mee, vaak ook tegenstrijdige. Dat maakt het soms lastig om een project haalbaar te maken.

Hoe krijgen we het dan toch voor elkaar? We houden altijd het gezamenlijk belang en het gewenste eindresultaat voor ogen, brengen partijen bij elkaar, maken consequenties van keuzes inzichtelijk en kijken dan hoe we tot een oplossing kunnen komen. En daarvoor gebruiken we onze creatieve omdenkkracht.

Oplossingen voor financiële haalbaarheid

Soms zit die oplossing in het zoeken en vinden van een subsidie. Soms lukt het door een project kleiner of juist groter te maken. En soms moet je verder kijken. Zoals bij het project Spoorlaan in Oss. Zoals wel vaker vormde de parkeernorm een knelpunt in het financieel haalbaar maken van het project. Door die norm zou er in het plan een flink parkeerterrein aan de rand van de wijk komen te liggen.

Niemand was gecharmeerd van al dat blik en ook de gemeente Oss vond het geen ruimtelijke kwaliteit. We waren het er roerend mee eens. We zien zelf ook liever een groene wijk met ruimte voor biodiversiteit en klimaatadaptieve maatregelen, maar zijn wel gebonden aan dit soort regels….of toch niet?

In een volgend voorstel lieten we zien hoe de locatie eruit kan komen te zien met een lagere parkeernorm. Als ‘ruilmiddel’ kozen we voor deelmobiliteit met deelauto's. Plus de onderbouwing dat de locatie heel dichtbij een bus- en treinstation ligt. Dankzij deze oplossing, die perfect past in het gemeentelijk beleid om alternatief vervoer te stimuleren, was de gemeente Oss bereid de parkeernorm te verlagen.

Het resultaat was niet alleen een plan met voldoende woningen om het financieel haalbaar te maken, maar ook een mooier opgezet plan, met meer groen!  Als kers op de taart hebben we het plan aangevuld met het circulair inzetten van onderdelen van de bestaande ondergrondse parkeergarage, die deel uitmaakt van de locatie.

Als je op zoek bent naar een partner die kan omdenken bij het (her)ontwikkelen van een bestaande locatie, zoek niet verder en neem contact op. Wij zetten ons creatieve brein graag aan het werk.

Contact

Locatie 't Oude Theater (Spoorlaan)

Ontwikkeling van locatie 't Oude Theater en de voormalige Thermen Lucaya en omgeving
Lees meer