‘Hoe is het besluit tot stand gekomen om het bedrijf over te nemen?’

Lambèr: “De afgelopen jaren hebben we met de familie een proces doorlopen dat heeft geresulteerd in het besluit dat Michael en Vincent het bedrijf overnemen. Het gaat daarbij om een aandelenoverdracht, waarbij we in januari alle drie voor een derde eigenaar zijn geworden, en het verkrijgen van zeggenschap door de benoeming als bestuurders per 1 juli 2019.”
Vincent: “We zijn nu met ons drieën eigenaar, en de bedoeling is dat Michael en ik over een paar jaar ook de resterende aandelen overnemen. Daar hebben we nog geen deadline voor, maar dat zou rond het eeuwfeest van het bedrijf in 2022 kunnen zijn. Maar het is vooral belangrijk dat dit een natuurlijk proces is voor ons, voor de organisatie en voor alle andere stakeholders. Daar zijn we enkele jaren geleden mee begonnen en daar nemen we ook de tijd voor.”

Michael: “Vincent en ik werken al meerdere jaren in het bedrijf en vanuit onze functies in respectievelijk het bouwbedrijf en het ontwikkelbedrijf, waar we adjunct-directeur zijn, draaien we al enige tijd mee binnen de organisatie met de verschillende directieoverleggen. Ook zijn we nauw betrokken bij de visie van het bedrijf, zodat de visie van de 3e en de 4e generatie goed zijn afgestemd.”

Lamber Hendriks

‘Welk proces hebben jullie als familie doorlopen?’

Michael: “We zijn een paar jaar geleden begonnen om een familiestatuut op te stellen, een handvest met spelregels over hoe we met elkaar en het bedrijf om willen gaan. Daarbij kwam natuurlijk ook de opvolgingsvraag naar voren. Toen hebben we als vierde generatie; Vincent, Berry en ikzelf, ook een plan opgesteld, aan de hand van een casus, over wat we wilden gaan doen. Tijdens dat proces hebben Vincent en ik besloten dat we het bedrijf wilden overnemen.”

‘Wat hield die casus in?’

Lambèr: “Dat was wel mooi, de casus was namelijk wat de vierde generatie zou doen als ik weg zou vallen. Als antwoord presenteerden ze een plan, getiteld ‘de koning is dood, lang leve de koningen’. Daarin hadden ze een uitgebreide analyse gemaakt met een aantal toekomstscenario’s. En vanuit dat rapport zijn een plan en een roadmap opgesteld, die we nu volgen. Onze zoon Berry heeft volledig meegedraaid in dit proces, maar hij heeft bewust gekozen voor zijn passie en die ligt bij zijn eigen bedrijf CyBe Construction, waarmee hij nationaal en internationaal aan de weg timmert. Uiteraard hebben we voor die keuze alleen maar bewondering en respect. En we zijn trots op de wijze waarop hij zijn ondernemerschap vorm geeft.”

‘Jullie zijn nu mede-eigenaar en gaan het bedrijf nu ook besturen?’

Vincent: “De bedoeling is inderdaad dat Michael en ik op termijn de volledige eindverantwoordelijkheid gaan overnemen van Lambèr.” Michael: “Het is voor ons belangrijk om de komende jaren vlieguren te maken en om intern nog meer draagvlak te creëren zodat de overname voor iedereen een organisch proces is.”

Lambèr: “De komende jaren moeten Michael en Vincent de ruimte nemen en krijgen om ervaringen op te doen. In mijn ogen is ervaring vaak de som van je stommiteiten, waarbij ik destijds gelukkig de tijd heb gekregen om dat te ondervinden. In de huidige tijd, waarin de wereld complexer is en de ontwikkelingen steeds sneller gaan, is de vraag of je die tijd nog hebt. Maar ik neem bewust steeds meer afstand zodat die ruimte er ook is.”

Michael en Vincent Hendriks

‘Lambèr, hoe voelt het dat het bedrijf in de familie blijft?’

Lambèr: “Ik vind het als vader vooral heel gaaf dat ze het bedrijf overnemen. Ik weet ook hoe het voelt, omdat ik 30 jaar geleden het bedrijf van mijn vader overnam. Tegelijkertijd vind ik het retespannend, omdat er nu een andere rol van mij wordt gevraagd. Want hoe stel ik mij op, hoeveel ruimte geef ik, hoeveel ruimte wordt er gevraagd en hoe moet ik me verhouden tot de opvolgers? Maar de trots overheerst dat we hier samen een paar jaar aan mogen werken, in de volle overtuiging dat hiermee de continuïteit van het bedrijf op de best mogelijke wijze is gewaarborgd.”

‘Wat betekent de overname voor de medewerkers en voor de opdrachtgevers?’

Michael: “Het belangrijkste is wat mij betreft dat de continuïteit als familiebedrijf is gewaarborgd. Waarbij we de ingezette transitie naar integrale dienstverlener met volle kracht voortzetten zodat de klantwaarde voorop blijft staan in onze strategie.”

Vincent: “We zitten vanzelfsprekend intern op één lijn zodat die strategie ook breed wordt gedragen. Waarbij we ook de ambitie hebben om voor onze mensen de beste werkgever te worden.”

“Have fun, Be amazing Stay happy & Live long!“

Berry Hendriks

Berry Hendriks is succesvol ondernemer met zijn bedrijf CyBe Construction.

“Ik ben net als Michael en Vincent begonnen in het familiebedrijf. Van jongs af aan heb ik een grote interesse in bouw, innovatie en ontwikkeling. In 2012, toen ik mijn studie aan de TU/e combineerde met mijn werk in het familiebedrijf zag ik een YouTube video van een professor aan de University of Southern California over betonprinten. Ik dacht, dat is de ontwikkeling die een grote impact kan hebben op de bouwsector. Door deze techniek kan er sneller, goedkoper en duurzamer gebouwd worden.”

Helaas was het vanwege de economische crisis niet mogelijk om 3Dbetonprinten binnen het familiebedrijf te ontwikkelen of toe te passen. Ik besloot me volledig te richten op CyBe waarbinnen we projecten realiseren die tot op heden nog niemand in de wereld doet. Bovendien verkopen we de 3Dprinters zodat andere aannemers ermee bouwen. Voor mij zit ik hier perfect op mijn plek. “Mooi om te zien dat Michael en Vincent ook hun passie volgen en het familiebedrijf samen overnemen. Have fun, Be amazing Stay happy & Live long!“

“Bijzonder aan het bedrijf zijn de contacten, het is echt één familie”

Lambert Hendriks is de vader van Lambèr en de grootvader van Michael en Vincent. Hij nam het familiebedrijf in 1954 over, waarna Lambèr hem in 1987 opvolgde. Voor Lambert is de aanstaande opvolging dan ook al de derde generatiewisseling.

“Mijn vader heeft het bedrijf opgericht in 1922, en toen hij in 1954 plotseling stierf heb ik het overgenomen met mijn broer Henk. Dat was in een heel andere tijd, waarbij we nog echt een productiebedrijf waren. Ontwikkelen gebeurde toen bijvoorbeeld door gemeentes, en pas later, nadat Lambèr het van mij overnam, zijn we zelf Projectontwikkeling gaan doen.”

“Bijzonder aan het bedrijf zijn de contacten met de mensen. Het is echt één familie, dat merk je bijvoorbeeld aan de HOM (Hendriks Oud Medewerkers), dat is een club van zo’n 60 mensen die regelmatig bij elkaar komen om iets leuks te doen.”

“Mijn overdracht aan Lambèr is heel soepel verlopen. Hij was toen 26, en als je dan het vertrouwen niet waard bent dan lukt het je nooit. En nu herhaalt de geschiedenis, want hij zegt nu hetzelfde over zijn zoons. Mijn boodschap aan de jongens is; blijf eerlijk en oprecht en zorg dat je een goed product aflevert.”

4 generaties Hendriks