Jaarverslagen

Jaarverslag 2022

- 0 KB

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van ‘samen toekomst maken’, de slogan die gelieerd was aan ons honderdjarig bestaan. We kijken terug op een fantastisch jaar met als kroon op het werk de toekenning van het predicaat Hofleverancier. In 2022 hebben we onze meerjarenvisie en -strategie aangescherpt met het oog op onze bijdrage aan een duurzame en gezonde leefomgeving. Bij het creëren van duurzame leefomgevingen nemen we de totale levenscyclus van gebouwen als uitgangspunt. Het verder verlagen van de total cost of ownership krijgt daarbij volop aandacht. Onze focus ligt de komende jaren op de kennis- en innovatiethema’s energietransitie, circulariteit, modulair denken, digitalisering en leefbaarheid. In 2023 werken we onder meer een concept voor een slimme woning uit, waarbij wordt ingezet op het balanceren van het energieverbruik

Jaarverslag 2021

- 0 KB

Om invulling te geven aan onze visie en ambitie hebben we in 2021 het merk Hendriks opnieuw gepositioneerd. Michael Hendriks: "In 2021 hebben we onze meerjarenvisie en -strategie aangescherpt met het oog op onze bijdrage aan een duurzame en gezonde leefomgeving. 'Hendriks maakt 't voor generaties' zeggen we hier. En dat betekent dat we bij het creëren van duurzame leefomgevingen de totale levenscyclus van gebouwen telkens als uitgangspunt nemen. Het verder verlagen van de total cost of ownership krijgt daarbij volop aandacht. We focussen ons de komende jaren met name op de thema's energietransitie, circulariteit, modulair denken, digitalisering en leefbaarheid."

Jaarverslag 2020

- 0 KB

Voor Hendriks heeft 2020, naast corona, vooral in het teken gestaan van de hereniging met Hendriks Coppelmans uit Uden. Op 1 augustus 2020 vond de aandelenoverdracht plaats van Hendriks Coppelmans aan Hendriks Bouw en Ontwikkeling. Het samengaan van de Hendriks bedrijven is een bijzondere mijlpaal in het bijna 100-jarige bestaan van ons familiebedrijf.

Jaarverslag 2019

- 0 KB

In 2019 stond toekomstbestendigheid bij Hendriks centraal. In juni 2019 heeft een aandelenoverdracht plaatsgevonden naar de 4e generatie. Vanaf 1 juli 2019 zijn Michael en Vincent Hendriks, naast Lambèr Hendriks, tevens benoemd tot bestuurders. Daarmee is de continuïteit van het familiebedrijf geborgd en in goede handen. 

Michael Hendriks: “Het afgelopen jaar is gewerkt aan een aangescherpte visie en strategie, die zich heeft vertaald in een positioneringspaper ‘vergezicht richting 2024’, om een duurzame en gezonde toekomst te bewerkstelligen.”