Onze visie

op duurzame leefomgevingen en de rol die we daarin spelen

Hendriks maakt ’t voor generaties

Onze leefomgeving is volop in beweging. We worden ouder, zijn met steeds meer mensen, wonen dichter op elkaar, ontdekken nieuwe manieren van werken en leren, en gebruiken steeds meer technologie in ons leven.

Bovendien groeit de noodzaak om veel zorgvuldiger met onze aarde om te gaan. Die hebben we immers in bruikleen van de volgende generaties.

Al die ontwikkelingen vragen om een andere manier van denken en doen. We moeten slim gebruikmaken van de kansen die technologie ons biedt. We willen sociaal bouwen door oog te hebben voor de verscheidenheid aan mensen en hun uiteenlopende behoeften. En we moeten bij alles wat we doen de duurzame keuze maken. Alleen dan dragen we bij aan een duurzame leefomgeving: voor deze generatie én de volgende.

Als Brabants familiebedrijf nemen we daar al honderd jaar het voortouw in. We bedenken, bouwen en beheren. We kiezen voor slim, sociaal en duurzaam. En we nemen onze verantwoordelijkheid. Zo dragen we bij aan het wonen, werken, leren en zorgen van vandaag én morgen.

Dat doen we vanuit zes disciplines: ontwikkeling, bouw, techniek, onderhoud. beheer en energie. Meestal bieden we met meerdere disciplines de toegevoegde waarde van een integrale bouwer, maar net zo lief zijn we met één discipline de betrokken specialist die gewend is om integraal te denken. En wanneer diverse aspecten van de leefomgeving samenkomen, voelen we ons helemaal in ons element.

We geloven daarbij sterk in co-creatie: met opdrachtgevers, met samenwerkingspartners en met eindgebruikers. De behoeftes van vandaag zijn daarbij ons vertrekpunt, maar onze gezamenlijke bestemming is altijd: de wereld van morgen.

Hendriks maakt ’t voor generaties.