CO2-reductie: hand in eigen boezem

Verduurzaming wagenpark

Vanuit onze wens om duurzame leefomgevingen te maken die generaties lang meegaan, kunnen we zelf natuurlijk niet achterblijven om duurzaam te ondernemen. Daarom hebben we ons tot doel gesteld om een substantiële CO2-reductie te bewerkstelligen. Dit gaan we onder andere bereiken door verduurzaming van ons wagenpark.

Per 1 december 2021 schaffen we daarom alleen nog elektrische personenauto’s aan.  50% van onze personenauto’s zal elektrisch rijden in 2022. Dit zorgt naast een duurzame bijdrage aan de CO2-reductie ook voor een mooie bijdrage aan het streven om ‘beste werkgever’ te zijn. We laten onze medewerkers rijden in nieuwe elektrische personenauto’s, die hoog scoren op ingebouwde veiligheidssystemen. De eerste reacties hierop vanuit onze medewerkers zijn positief.

In het kort de belangrijkste wijzigingen:

  • Alle nieuwe personenauto’s worden elektrisch;
  • Op het parkeerterrein van ons kantoor in Oss zijn dertien dubbele laadpalen geplaatst voor 26 auto’s die gebruik maken van ‘loadbalancing’. Dit houdt in dat we efficiënt met het vermogen vanuit de geplaatste zonnepanelen omgaan. Met het oog op de toekomst zijn we voorbereid op de aansluiting van nog eens 12 laadpalen;
  • Laden thuis wordt gefaciliteerd vanuit Hendriks. Daar waar het kan plaatst Hendriks een laadmogelijkheid bij/aan huis;
  • Ook voor bezoekers van ons kantoor zijn (gratis) laadpalen ter beschikking.

Ook met ons vernieuwde hoofdkantoor besparen we flink op CO2. Lees hier hoe we dat doen.

Hoofdkantoor klaar voor de toekomst