Blue Ocean
Onze aanpak is gebaseerd op de theorie van de Blue Ocean Strategie. Daarbij zoek je naar een marktpositie met minimale concurrentie, door zelf een nieuwe markt te creëren (de blauwe oceaan). Daarbij weet je dat succesvolle innovaties snel gekopieerd worden, waardoor je dus continu moet blijven zoeken naar nieuwe succesvolle innovaties. Als je deze weg kiest is er dan ook geen weg terug. Want het doel is niet om een of twee innovaties te introduceren, maar om continu de meest innovatieve te zijn. En dat is de motor die we op gang willen brengen in ons bedrijf.

Van idee naar businesscase
De tweede stap is dat we de 12 collega’s uit ons kernteam op basis van hun specifieke kwaliteiten hebben ingedeeld in 3 evenwichtige teams. Vervolgens kwamen de teams met ideeën die in Nederland nog niet bestaan. Daarna heeft elk team met stage gating zijn idee vertaald naar een businessplan. Gebaseerd op marktonderzoek en op een businesscase met opbrengsten en kosten. De afgelopen weken doorliepen we een laatste verdiepingsslag, en kozen we samen het beste idee. Voor dat winnende plan kijken we nu welk budget nodig is om het idee uit te ontwikkelen. Dat team gaat daarbij de kar trekken en waar nodig haken we daar ook interne resources op aan.

Borgen in de organisatie: processen en cultuur
Al doende beschrijven we ook het traject waarmee we ons innovatieproces vastleggen. Want nu we deze cyclus hebben doorlopen vormt deze aanpak de blauwdruk voor onze innovatieaanpak. Straks kan iedereen in ons bedrijf volgens deze aanpak zelf ideeën inbrengen, toetsen aan onze criteria en zelf verder (helpen) brengen. Daarmee genereren we een continue instroom van ideeën waarvan de beste gestructureerd op de markt worden gebracht.

Tipje van de sluier
Welke innovatie werken we uit? Een nieuwe oplossing voor de uitdagingen op de woningmarkt, waarbij we door het slim combineren van innovatieve technieken sneller en goedkoper woningen willen bouwen, die eenvoudig aanpasbaar zijn aan veranderende woonwensen, volledig herbruikbaar en voorzien van de nieuwste technieken en inzichten voor een optimaal woongenot! De komende maanden gaan we hard aan het werk met onze partners en een prominente launching customer. Blijf ons vooral volgen voor meer nieuws.

Meer weten of samen innoveren?
Wilt u meer weten over hoe we deze transitie aan het maken zijn, of heeft u zelf innovatieve ideeën die u met ons wilt ontwikkelen? Neem dan gerust contact met mij op:
Michael Kuylaars, 06 82787168, mkuylaars@sti-oss.nl