Geschiedenis

In 2022 bestaan we honderd jaar. Een bijzonder moment, dat we gebruiken als stip aan de horizon. Dat jaar willen we namelijk het meest innovatieve bouw- en installatiebedrijf zijn. En ook nog eens de meest aantrekkelijke werkgever.

Daar is natuurlijk heel wat aan voorafgegaan. De toekomst is immers de optelsom van wat er in het verleden gebeurd is.

1920
1922

Onder het economisch onzeker gesternte van de vroege jaren twintig begint Lambertus Johannes Hendriks, in zijn omgeving Bijs genoemd, in Oss in alle eenvoud zijn eenmanszaak voor metselwerken. Dit bedrijf vormt de basis voor de solide familie-onderneming.

1931

Opdracht tot het bouwen van een woonhuis voor de heer Cox in 1931 voor 5210 gulden (2364 euro).

1945

Lambert

Zoon Lambert komt als vijftienjarige bij zijn vader Bijs in dienst als leerling-metselaar. Zijn eerste werk is de bouw van woningwetwoningen aan de Graafsebaan in Den Bosch.

1946

Loonzakje van Lambert uit 1946. Hij heeft die week 52 uur gewerkt en verdient daarmee 20.03 gulden (9,08 euro).

1954

Een markant jaar

Door scherp te begroten haalt het bedrijf steeds meer opdrachten binnen en kan het een sprong vooruit maken. Er volgt een gestage uitbreiding want er is volop werk. Deze gunstige ontwikkeling wordt echter wreed verstoord door het vrij plotseling overlijden van de grondlegger van het bedrijf. Bijs Hendriks overlijdt op 26 juni 1954 na een ziekbed van enige weken op zestigjarige leeftijd. Na het overlijden van zijn vader wordt zoon Lambert, die dan nog thuis woont, met zijn 23 jaar bijna letterlijk van de ene op de andere dag bedrijfsopvolger. Hij gaat de aannemerij namens zijn moeder leiden.

1954

Plan Schadewijk

De bouw van 42 woningen in Oss werd in 1954 gegund aan Lambert Hendriks waarbij ‘ter plekke’ tussen hem en broer Henk Hendriks de Combinatie Hendriks werd opgericht. De bouw van de woningen in het plan Schadewijk is het eerste gezamenlijke project van de twee broers Hendriks. Vanaf die tijd werken Henk en Lambert in één bouwbedrijf samen. Dit vormt de start van een zeer succesvolle familieonderneming.

1964

Gietbouw

Hendriks is de eerste Nederlandse woningbouwer die het gietbouwsysteem op laagbouw toepast. Deze bouwbesparende bouwmethode levert Hendriks de eretitel ‘arbeidsbesparend bouwer’ op. Dit predikaat werd toegekend op 2 januari 1964 middels circulaire M.G. 64-1 van het Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid. Deze hoogste categorie was goed voor een bonus van 64 procent op elk te bouwen contingent woningen. Een toegekend contingent van 100 woningen leverde in de praktijk 164 woningen op.

1968

Uden

Eind 1968 opent de vestiging Hendriks Bouwbedrijf Uden N.V. Broer Henk concentreert zich op de projecten in Uden. De politiek was erop gericht om plaatselijke aannemers zoveel mogelijk te betrekken bij de lokale woningbouw, in dit geval de bouw van woningwetwoningen.

1969

Een onderdeel van arbeidsbesparende methoden op de bouwplaats is het gebruik van een mobiele bouwkraan. Vaak worden opdrachten aangenomen buiten de stadskern met een ondergrond van rivierklei. Deze bouwplaatsen veranderen met regen in een smurrie van klei en water, een groot probleem om dan met bouwkranen te werken. Lambert en zijn mensen zijn op zoek naar een oplossing in overleg met Munsters Machinefabriek te Erp. Het idee is ontstaan om de wielen van een mobiele kraan te vervangen door een onderstel op rupsbanden. De eerste kraan wordt in 1969 in gebruik genomen. De ‘bouwkraan op rupsen’ was een doorslaand succes. De bouwwereld stond er indertijd van op zijn kop.

1976

Den Bosch

In januari 1976 volgt de opening van de vestiging Hendriks Bouwbedrijf N.V. Den Bosch. De zelfstandig opererende vestigingen in Uden en Den Bosch waren kleiner van opzet dan de vestiging in Oss.

1984

Aan het begin van de jaren tachtig wordt er door de broers Henk en Lambert gesproken over een mogelijke bedrijfsopvolging. De derde generatie Hendriks komt immers langzaam in beeld. Lambert en Henk besluiten elk zelfstandig verder te gaan. Uit het jaarverslag van 1983 blijkt dat Henk en Lambert hebben besloten ‘na dertig prettige samenwerking de afzonderlijke bedrijven aan elk hunner toe te delen’. Vanaf 1984 heeft Lambert de directe leiding over de vestigingen Oss en Den Bosch, waarbinnen ook nog de timmerfabriek en Hendriks Installatietechniek gevestigd zijn.

1987

De derde generatie

Na een studie bouwtechnische bedrijfskunde aan de HTS komt Lambèr Hendriks als de derde generatie in augustus 1984 in het bedrijf van zijn vader. Lambèr doet binnen het bedrijf ervaring op als planner, inkoper, calculator, uitvoerder en als bedrijfsleider. Lambèr neemt in 1987 onder begeleiding van zijn vader het bedrijf over. Lambert sr. op zijn beurt blijft tot aan zijn terugtreden in 1995 aan het bedrijf verbonden. Ook na zijn afscheid in 1995 blijft hij de onderneming van advies dienen.

1990

Hendriks Projectontwikkeling

Eind jaren tachtig is de grote bouwhausse van de grote woningencontingenten voorbij. Woningen worden niet meer in series van soms honderdtallen tegelijk gebouwd. De woningnood in Nederland gaat over in een woningbehoefte. Deze woningbehoefte vraagt van aannemers een andere aanpak dan alleen bouwen. Op 1 januari 1990  is de oprichting van Hendriks Projectontwikkeling B.V. Deze nieuwe werkmaatschappij gaat bouwprojecten ontwikkelen en verwerven voor het eigen bouwbedrijf. Projectontwikkeling wordt gehuisvest in de vestiging Den Bosch.

1995

Een bijzonder moment in de geschiedenis is de viering van het veertigjarig jubileum van Lambert Hendriks. Donderdag 14 en vrijdag 15 september staan in het teken van ‘Baas Lambert’. De festiviteiten staan voor drie mijlpalen. Lambert is dan vijftig jaar ‘in de bouw’ werkzaam. Hij is veertig jaar directeur en bereikt de pensioengerechtigde leeftijd. Het bedrijfsterrein aan de Kanaalstraat is omgebouwd tot een feestterrein. Burgemeester Van Veldhuizen onderscheidt Lambert als Officier in de Orde van Oranje Nassau.

2002

Hendriks Bouw en Ontwikkeling

In 2002 wordt de naam Hendriks Bedrijven gewijzigd in Hendriks Bouw en Ontwikkeling. Een naam die beter aansluit bij de kernactiviteiten. Ook het bedrijfslogo ondergaat een aanpassing die meer uitstraling geeft aan de nieuwe identiteit met behoud van herkenbaarheid. Het bekende blauw en een krachtig oranje erin verwerkt. De hoofdactiviteiten van Hendriks liggen in ontwikkelen en bouwen. Voor de uitvoering van bouwprojecten zorgen het bouwbedrijf en Hendriks Installatietechniek. Gezamenlijk vormen deze bedrijfsonderdelen Hendriks Bouw en Ontwikkeling.

2006

Het initiatief Hendriks Jong Talent start eind 2006. De Jonge Talenten krijgen een traject aangeboden waarin zij begeleid worden en ervaring op kunnen doen in verschillende afdelingen binnen het bedrijf. Hendriks Jong Talent is ook bedoeld om jongeren het gevoel van betrokkenheid te geven en bij hen het ‘Hendriks-gevoel’ te ontwikkelen.

2008

Hendriks Studiefonds

Het Hendriks Studiefonds is begin 2008 opgericht. Doel van het studiefonds is om scholing en studie van kinderen van medewerkers van Hendriks Bouw en Ontwikkeling te stimuleren. Voor de kinderen van onze werknemers bestaat de mogelijkheid om een toelage te krijgen bij het volgen van een opleiding.

2008

Ondernemer van het jaar

Ondernemers in Oss kennen een traditie van de jaarlijkse keuze van een ‘Ondernemer van het jaar’. In 2008 valt Lambèr Hendriks deze eer te beurt. Hij wordt door de jury getypeerd ‘als een sterke ondernemer die een bedrijf van allure heeft uitgebouwd en daarnaast een hoge mate van sociale en maatschappelijke betrokkenheid toont.’

2008

BIM

Om een integraal proces te ondersteunen past Hendriks sinds 2008 BIM toe op haar projecten. Op dat moment waren we een van de eersten. De BIM methodiek biedt de mogelijkheid om samen met de opdrachtgever en co-makers een gebouw eerst digitaal te bouwen voordat het fysiek wordt gerealiseerd. Sinds 2008 heeft BIM een enorme vlucht genomen en is ook niet meer weg te denken in ons bedrijf.

2010

Dome-X

Er heeft een sterke differentiatie in het bouwproces plaatsgevonden en vergaande mechanisering en automatisering is doorgevoerd. De woningmarkt heeft zich van een aanbodmarkt tot een vraaggerichte markt ontwikkeld. De klant heeft een centrale rol gekregen. Hendriks introduceert een nieuwe methodiek en werkwijze waarbij ingespeeld wordt op de levenscyclus van het project. Een nieuwe manier van samenwerken is geïntroduceerd. Om op die toekomst in te spelen is het idee ontstaan om Dome-X te ontwikkelen. Dome betekent in de bouwkunde ‘koepel’. De X staat voor alle extra’s welke Dome-X te bieden heeft. Dome-X is gebouwd naast het hoofdkantoor aan de Kanaalstraat in Oss.

2012

90 jaar in beweging

In 2012 hebben wij ons 90-jarig bestaan mogen vieren. Ter gelegenheid hiervan heeft de heer Leo Hoeks een boek samengesteld. Het boek ‘Ruimte om te leven, de historie van een familiebedrijf in Oss – negentig jaar in beweging’ kunt u hieronder inzien en downloaden. Heeft u liever een echt exemplaar? Laat het ons weten.

Klik hier om het boek in te zien. Let op: het boek is bijna 20 MB groot.

2016

Schrijvers Technische Installaties wordt opgericht. Schrijvers Technische Installaties is een fullservice installatiebedrijf, in 2016 ontstaan vanuit een intensieve samenwerking tussen twee specialisten: Schrijvers Elektrotechniek en Hendriks Installatietechniek.

Schrijvers Elektrotechniek heeft als allround elektrotechnisch bedrijf naam gemaakt met een zeer duidelijk uitgangspunt: ‘alles kan’. We hebben een gevarieerd portfolio in de utiliteit en industrie, maar ook op de particulierenmarkt. En nog altijd profiteren onze opdrachtgevers van onze pioniersrol op het gebied van domotica.

Hendriks Installatietechniek gaat al twee generaties terug als betrouwbare partner op het gebied van w-installaties. Als onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling beschikken we over veel productkennis, maar ook over de knowhow waar het moderne bouwproces om vraagt: van BIM en ‘lean’ tot ketenintegratie en integraal bouwen.

2018

Lean Six Sigma - Green Belts

Lean bouwen betekent voor ons: processen verbeteren, afgestemd op de wens van onze opdrachtgevers. Vandaag, maar ook morgen weer. Zo worden we iedere dag ‘leaner’. De resultaten: lagere kosten, hogere leversnelheid, betere kwaliteit. Sinds 2018 hebben we 10 medewerkers die in het bezit zijn van een ‘Green Belt’. En dat zullen er op termijn steeds meer worden.

2019

De vierde generatie

Per 1 januari 2019 vond een aandelenoverdracht plaats, waarbij Michael, Vincent en Lambèr Hendriks alle drie voor een derde eigenaar zijn geworden. Per 1 juli 2019 hebben Michael en Vincent Hendriks ook zeggenschap gekregen door de benoeming als bestuurder.

2020

Hereniging Hendriks Bouw en Ontwikkeling en Hendriks Coppelmans

Twee Brabantse bouwgroepen, oorspronkelijk behorend tot het familiebedrijf Hendriks, gaan hun krachten weer bundelen. Vanaf 1 juli 2020 worden de twee bedrijven herenigd, nadat deze in 1984 waren gesplitst. Beide bouwgroepen zijn vertrouwde namen in de bouwwereld en richten zich op ontwikkelen, nieuwbouw, transformatie, renovatie, onderhoud & beheer en installatie.

2022

De toekomst

Hoe de toekomst eruitziet? Dat weet niemand. Als het aan ons ligt, bouwt iedereen volledig in BIM, ontketent 3D-printen een revolutie en is duurzaamheid de norm bij alles wat we doen. Wat we zeker weten, is dat wij bij zulke ontwikkelingen altijd voorop zullen lopen. Als het even kan als het meest innovatieve bouw- en installatiebedrijf en de meest aantrekkelijke werkgever.

2022