Rotsoord7

Wonen en werken voor creatievelingen

Overzicht Rotsoord7

Wat
Appartementengebouw
Waar
Utrecht
Expertises
Ontwikkeling Bouw
Opdrachtgever
Hendriks Bouw en Ontwikkeling
Nieuwbouw
koopappartementen
34
middenhuur appartementen
12
sociale huurappartementen
8
bouwlagen aan Vaartse Rijn
4
bouwlagen aan Rotsoord-zijde
5

Woongebouw met creatieve en culturele ruimte

Op de locatie aan Rotsoord 7 in Utrecht, direct naast de voormalige Pastoefabriek die we eerder al renoveerden, ontwikkelen we een woongebouw met ruimte voor creatieve bedrijven. Ons doel? Een upgrade van het gebied waar ook de omgeving blij van wordt.

Wat komt er?

De locatie Rotsoord 7 doet op dit moment dienst als parkeerterrein en er staat een oude loods. Met onze plannen willen we hieraan een nieuwe invulling geven. Onze plannen omvatten:

  • Een appartementencomplex bestaande uit 54 appartementen
  • 4 bouwlagen aan de Vaartsche Rijn en 5 bouwlagen aan de Rotsoord
  • Een mix van sociale huur, middenhuur en vrije sector koopappartementen
  • Ruimte voor creatieve bedrijven / woon-werkateliers op de begane grond

In maart 2021 heeft college van B en W voor de locatie een intentiedocument vastgesteld. Daarmee gaven ze ons toestemming om de ideeën verder te onderzoeken.

Rotsoord 7 Utrecht

Participatietraject 'goede buur': samen met de omgeving

We willen omwonenden en andere belanghebbenden uit de omgeving betrekken bij de nieuwe plannen. Waar moeten we rekening mee houden? Wat heeft onze speciale aandacht nodig? Waar moeten we echt een oplossing voor bedenken? Zien we iets over het hoofd? In samenwerking met de gemeente Utrecht starten we een participatietraject zodat de omgeving mee kan praten. 

Als goede buur zoeken we bij de herontwikkeling van de locatie Rotsoord7 in Utrecht nadrukkelijk naar contact en verbinding met de omgeving en ging juli 2021 het participatietraject van start. 

Actualiteit

De eerste informatiebijeenkomst was op 6 juli 2021. De informatie die we hebben opgehaald hebben we verwerkt in onze plannen. Op 21 december 2021 vond de tweede informatiebijeenkomst plaats en op 7 juli 2022 organiseerden we een spreekuur over de bouwenvelop. Dit is een document waarin de wensen, eisen en ruimtelijke randvoorwaarden voor deze ontwikkeling staan.

Publicatie bouwenvelop

De bouwenvelop lag drie weken ter inzage: tot 19 juli 2022. De reacties die binnenkwamen, zijn ondertussen verwerkt. De bouwenvelop werd op 5 oktober 2022 definitief en gepubliceerd door de gemeente Utrecht. De reacties op de bouwenvelop van het bouwplan staan in een reactienota. Je vindt de bouwenvelop en de reactienota bij de downloads.

Geïnteresseerd in deze ontwikkeling? Houd ook deze webpagina van de gemeente Utrecht in de gaten.

Op 1 oktober 2021 verscheen op nieuwsplatform DUIC een interessant artikel over de historie van Rotsoord

Rotsoord Ontwerp Web 2

Vervolg

Van de reacties die op de bouwenvelop binnenkwamen, werd bekeken welke verwerkt konden worden in het plan en welke niet. Iedereen die een reactie instuurde, kreeg antwoord zodat de inzender kon zien wat er met zijn of haar reactie gebeurde. Ook was het mogelijk om tijdens een spreekuur specifieke vragen te stellen aan de gemeente en initiatiefnemer. Alle reacties werden verwerkt in een zogenaamde reactienota. Deze nota vind je hieronder bij de downloads.

Staal Voorstel Met Inrichting

Vaststellen bouwenvelop

Het college van burgemeester en wethouders nam in het najaar van 2022 een besluit over de bouwenvelop. Nu de bouwenvelop definitief is vastgesteld, kan het bouwplan worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp en een definitief ontwerp. Ook wordt er een begin gemaakt met de planologische procedure. Naar verwachting start de bouw 1e of 2e kwartaal 2024. Oplevering staat gepland voor eind 2025, begin 2026.

Wil je de definitieve bouwenvelop bekijken? Je vindt hem hieronder bij de downloads.

Downloads

Bouwenvelop Rotsoord7

PDF - 3593 Kb

Reactienota Rotsoord7

PDF - 379 Kb

Wijkbericht - Reageren op de plannen Rotsoord7

PDF - 425 Kb

Presentatie informatieavond 21 december 2021

PDF - 5379 Kb

Verslag informatieavond 21 december 2021

PDF - 149 Kb

Presentatie informatieavond dd. 6 juli 2021

PDF - 5379 Kb

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van de plannen? Omdat je graag betrokken blijft bij de ontwikkelingen in je buurt. Of omdat je hier straks misschien wel wilt gaan wonen? Vul dan onderstaand inschrijfformulier in. We informeren je dan over alle belangrijke ontwikkelingen.