Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO beleidsverklaring

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is al sinds de start van ons bedrijf in 1922 vanzelfsprekend bij Hendriks. Bij ons familiebedrijf ligt de focus namelijk altijd op de lange termijn en de volgende generaties. Wij zijn bovendien zeer betrokken bij de regio Oss, waar onze wortels liggen en waar veel van onze mensen en klanten wonen en leven. MVO heeft een centrale plaats in onze visie, bedrijfsvoering en -cultuur. Het is zelfs verankerd in onze slogan en vormt daarmee het kompas bij alles wat we doen: Hendriks maakt ’t voor generaties.

Bouwen aan duurzame samenlevingen

Wij zijn ons bewust dat wij als integrale dienstverlener met onze bedrijfsactiviteiten invloed hebben op onze omgeving. Daarbij leveren wij een positieve bijdrage aan het behouden, en waar mogelijk versterken, van onze natuurlijke omgeving. In deze beleidsverklaring beschrijven we de strategische speerpunten van ons MVO-beleid. Dit doen we aan de hand van de pijlers People, Planet en Profit. Hiermee laten wij op transparante wijze zien hoe wij invulling geven aan onze missie om duurzame leefomgevingen te creëren, waarin mensen gezond en comfortabel kunnen wonen, zorgen, werken en leren.

Pijler Planet

Als integrale dienstverlener hebben wij op diverse niveaus invloed op het verbruik van energie en grondstoffen en op de uitstoot van CO2. Wij dragen dan ook op meerdere manieren bij aan de energie- en materialentransitie. Ten aanzien van de MVO-pijler Planet hebben wij daarbij drie strategische doelen gedefinieerd. Zo reduceren wij het energieverbruik in zowel onze dagelijkse bedrijfsvoering als in de gebouwde omgeving. We zijn hiertoe bij uitstek in staat, omdat we zowel de installatietechnische als bouwkundige expertise in huis hebben. En door onze onderhoud- en beheerbril kijken we als vanzelf ook altijd naar toekomstige impact van keuzes. Daarbij minimaliseren we de eventuele vervuiling op zowel onze bouwplaatsen als in de gebouwde omgeving, door bijvoorbeeld in te zetten op circulariteit. Bovendien beperken we in alles wat we doen de uitputting van de natuurlijke grondstoffen/hulpbronnen van de aarde. De verduurzaming van ons wagenpark (50% elektrisch in 2022) en ons vernieuwde hoofdkantoor (energiepositief en hergebruik van het bestaande casco) zijn daar goede voorbeelden van.

Pijler People

Mensen staan centraal bij alles wat wij doen, want wij werken continu aan een gebouwde omgeving waarin mensen optimaal kunnen wonen, werken en leven. Bij de pijler People vergroten wij de vitaliteit van mensen. Zowel van de mensen die voor en met ons werken, als de eindgebruikers van onze gebouwen en diensten. Het behalen van het Well Silver keurmerk voor het nieuwe Shimano hoofdkantoor illustreert deze ambitie. Tevens bieden wij mensen een veilige werkomgeving. Waarbij zowel de fysieke als de mentale veiligheid belangrijk zijn. Daarnaast bieden wij onze medewerkers de ruimte om zich optimaal te ontplooien en te ontwikkelen, zowel vakinhoudelijk als op persoonlijk vlak. Niet voor niets zijn we Beste werkgever met het keurmerk World-class Workplace.

Pijler Profit

Bij de derde pijler, Profit, nemen wij onze verantwoordelijkheid voor een sterke regionale arbeidsmarkt, door een actieve samenwerking te zoeken met het regionale onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan onze samenwerking met de Talentencampus Oss. Tevens dragen wij bij aan de regionale maatschappij door lokale en regionale goede doelen te helpen bij het realiseren van hun doelstellingen. Daarnaast investeren wij bewust, en vaak risicodragend, in regionale projecten met een maatschappelijke meerwaarde. Zo zijn we al vele jaren betrokken bij Keuken Kampioen divisionist TOP Oss en sinds 2020 hoofdsponsor.

Deze beleidsverklaring is de basis voor al onze MVO-activiteiten. Het is de onderlegger voor onze jaarlijkse bedrijfs- en afdelingsplannen, zodat deze strategische speerpunten worden geborgd in onze bedrijfsvoering.

Samen

De insteek bij maatschappelijke projecten is vooral: anderen laten doen waar zíj goed in zijn. Daarom zijn we vaak betrokken bij de start van initiatieven die een wezenlijk verschil kunnen maken. We geven ze financieel of op een andere manier een zetje. Zo waren we in het verleden founding father van het evenement Winterland, hoofdsponsor van de Maasdijk Marathon en sponsor van Stichting Oss Cultureel.

Maar het mooiste voorbeeld is misschien wel onze betrokkenheid bij TOP Oss, waar we al jarenlang een  verbintenis mee hebben. 

Lokaal
Bij de invulling van onze maatschappelijke betrokkenheid geven we voorrang aan lokale initiatieven. In 2022 hebben we in het kader van ons 100 jarig bestaan onder andere onder de noemer Hendriks Helpt, bijgedragen aan diverse maatschappelijke doelen verdeeld over ca. 26 locaties in ons werkgebied.

Zo dragen we iets bij aan de leefomgeving van de mensen met wie en voor wie we werken.