Talentencampus / Sibeliuspark - Esco

Gebiedsontwikkeling die sport, onderwijs, werken en wonen verbindt

Overzicht Talentencampus/Sibeliuspark

Wat
Woningen, utiliteitsgebouwen, sportvelden
Waar
Oss
Expertises
OntwikkelingBouwTechniekDuurzaam beheerDuurzame energie
Opdrachtgever
Hendriks Bouw en Ontwikkeling
Nieuwbouw
Utiliteitsgebouwen (plaza's)
3
Woonwijken
2
Clubgebouw
1
Zwembad
1
Tennis- en padelbanen
10
Klimwand
1
Duurzaam lokaal energiesysteem (ESCO)
1

De opdracht: verbindt het gebied rondom Top Oss

Hoe deze opdracht voor gebiedsontwikkeling tot stand kwam behoeft een stukje achtergrond.

Lang geleden was in huize Hendriks O.S.S. ’20 dé club waar gevoetbald werd. Toen 8-jarige Lambèr, eigenlijk uit gemakzucht -want dichterbij- ging voetballen bij Top Oss, vond zijn vader het niet zo leuk dat hij in huis zijn voetbalshirt droeg. Het doorzettingsvermogen en de koppigheid die een ondernemer nodig heeft, zaten er al vroeg in bij Lambèr en dat was dan ook een uitdaging. Hij bleef er voetballen, leerde er zijn vrouw kennen en zijn zoons voetballen. De binding met de club was duidelijk aanwezig.

 

Top Oss

Toen in 1991 Top Oss van amateurclub naar professionele club ging, was het logisch dat Lambèr met zijn bedrijf de club ging ondersteunen via sponsoring. Maar toen de club in 2000 in financiële nood kwam, was het duidelijk dat er iets moest gebeuren. Hendriks Bouw en Ontwikkeling en een paar andere collega-bouwers konden daarin voorzien. Maar er moest een plan komen dat de club langdúrige financiële stabiliteit zou geven.

Initiators SV Top, Top Oss en de onderwijsinstellinggen Het Hooghuis en ROC de Leijgraaf kwamen met de gemeente tot een concept, waarna de gemeente een concurrentiegerichte dialoog aan ontwikkelaars uitzette. Wat werd meegegeven aan de inschrijvers was: breng samenhang aan in vier ruimtelijk en functioneel uiteenlopende deelgebieden rond de Dr. Saal van Zwanenbergsingel. Daar vielen de Talentencampus en het Sibeliuspark onder. Hendriks, samen met Heijmans in de combinatie Park & People, heeft dit opgepakt. Lambèr was goed ingeburgerd en wist hoe hij kon inspelen op de gezamenlijke belangen en kwam met een winnend plan voor deze gebiedsontwikkeling.

Visie voor gebiedsontwikkeling

Dat plan voorzag in het versterken van de combinatie leren, werken, sporten en wonen. Onderwijs, georganiseerd in een campus, zou een meer open en stedelijke voorziening worden. Het moet de ambities van instellingen en bedrijven verdiepen in gewenste leer-werkcombinaties. Het plan zou dit gegeven ook ruimtelijk vertalen; ruimte voor ontmoetingen en kennisdeling.

De rode draad wordt het stimuleren van competentiegericht leren door:

  • doorlopende leerlijnen te creëren,
  • eigentijdse en aansprekende oplossingen voor maatschappelijke problemen (vroegtijdig schoolverlaten, participatie niet-werkenden en inburgeraars) te stimuleren
  • connectie te maken tussen vmbo, mbo, sportorganisaties en bedrijfsleven
  • nieuwe vormen van samenwerking te faciliteren tussen onderwijs en bedrijfsleven
  • de combinatie van leren en werken te presenteren aan elkaar en naar de buitenwereld.

Elk deelgebied krijgt zijn eigen gebruik, identiteit en dynamiek. Maar door het leggen van relaties, ruimtelijk en functioneel, worden die plandelen met elkaar verbonden. Daarnaast is in het plan voorzien, ruim vóór 2018, in gasloze gebouwen.

Op dit moment staat de kern van de Talentencampus aan een ‘leerbaan’, waar (sport)ondernemers, onderwijsinstellingen, bedrijven en leerlingen samen werken aan het verbeteren van hun toekomst door van elkaar te leren. De Talentencampus is een kweekvijver van talent en competenties geworden en fungeert als visvijver voor bedrijfsleven en instellingen. De sportfaciliteiten op de campus verbinden de gebruikers van de campus weer met de bewoners in de gerealiseerde wijken die op wandelafstand wonen.

Gerealiseerde onderdelen van het gebied

Er staan aan de leerbaan nu 3 plaza’s: well-being, central plaza en business plaza, in totaal 17.452 m2 bvo. De samenhang van de Talentencampus is gegarandeerd door de verenigingsvorm: iedere deelnemer is lid van vereniging. Het fungeert als smeerolie tussen scholen en bedrijven. Beide hebben eigenaarschap en zeggenschap. Alle deelnemende bedrijven zijn ook erkend leerbedrijf.

Hendriks Beheer verzorgt niet alleen het onderhoud aan de installaties, de gebouwen binnen en buiten, maar ook de omgeving, zoals de groenvoorziening en het sneeuwvrij houden van de parkeerplaatsen.

Meer over de Talentencampus

De tennisbanen en tennisclub zijn verhuisd van het Sibeliuspark naar de overkant van de weg en onderdeel geworden van de campus. Tennisvereniging Breakpoint ’83 heeft daarom een nieuw, modern clubhuis gekregen.

Aan de rand van het park, op de plek van voormalig tuincentrum Zwanenberg is een wijk gemaakt die daarnaar is vernoemd: De Kwekerij.  Het is een ruim en groen opgezet wijkje dat bestaat uit 4 bungalows, 10 rijwoningen  8 twee-onder-een-kapwoningen, 18 rijwoningen, 8 twee-onder-een-kapwoningen en 2 vrijstaande woningen.

Aan de andere kant van de Joannes Zwijsenlaan ligt het Componistenkwartier, een fraaie, nieuwe woonwijk. Net als alle gebouwen van de Talentencampus zijn alle huizen in het Componistenkwartier aangesloten op een collectieve WKO. Het aanbieden van energie op wijkniveau aan particulieren betekende dat we een door het ACM geaccrediteerde ESCO moesten worden. Dat is met GasloOss dan ook gebeurd. Het Componistenkwartier bestaat uit meer dan 200 woningen.

Nog te realiseren onderdelen

In de periode tussen plan en uitvoering werd de wereld geconfronteerd met een financiële crisis. Daarom zijn onderdelen van het plan door veranderende marktomstandigheden aangepast. Gelukkig is de gemeente bereid om mee te bewegen, zodat we plannen aan kunnen passen aan de gewijzigde marktbehoefte.

Op dit moment wordt door Hendriks Ontwikkeling en haar partners hard gewerkt aan de ontwikkeling van het laatste deel: tussen de Talentencampus en het Sibeliuspark. Met de huidige woningnood zal de invulling dan ook gaan richting de bestemming wonen. In het originele plan stond een uitbreiding van de Talentencampus in de planning, maar dat is gezien de huidige situatie niet meer wenselijk.

Lessons Learned: blijf flexibel

Al is deze gebiedsontwikkeling nog niet afgerond: lessen hebben we zeker al geleerd. Juist doordat een project lang loopt, zie je de wereld veranderen. Dus moet je met je plan anticiperen op die veranderde marktomstandigheden. Zorgen dat het haalbaar blijft, partijen vinden die passen in het veranderde concept. En dan ook nog zorgen dat je aansluiting blijft houden bij de stakeholders van je project.

De verscheidenheid aan stakeholders is ook een kenmerkend onderdeel van dit project. Belangen van meerdere maatschappelijke partijen moeten in evenwicht samengebracht worden met die van private en commerciële partijen. Dat vergt resultaatgerichtheid en doorzettingsvermogen en laat dat nou net iets zijn dat in het DNA van Hendriks zit.

Duurzaam lokaal energiesysteem Talentencampus Oss (Esco)

Op de Talentencampus in Oss is een duurzaam lokaal energiesysteem (Esco) gerealiseerd dat zorgdraagt voor een aangenaam klimaat in het pand.  

Deelprojecten van deze gebiedsontwikkeling

Componistenkwartier - Esco

Oss
Wonen
Energietransitie
Een uitdagend en vernieuwend stukje Oss: de eerste gasloze wijk in Oss
Lees meer

De Kwekerij

Oss
Wonen
Leefbaarheid
Waar park en stad elkaar ontmoeten
Lees meer

Tennispaviljoen Breakpoint

Oss
Werken
Energietransitie
Een nieuw clubhuis voor tennisvereniging Breakpoint ’83
Lees meer