Hendriks Bouw en Ontwikkeling heeft omgevingsmanagement, veiligheid en duurzaamheid hoog in het vaandel staan en werkt daarom volgens de Bewuste Bouwers gedragscode welke in BREEAM gewaardeerd wordt. Zo is er tijdens de bouw uitvoerig aandacht besteed aan onder andere afvalscheiding en het milieu. Zijn er doelstellingen gemaakt om CO2 uitstoot voortkomend uit de bouwactiviteiten te reduceren, werden deze activiteiten gemonitord en gerapporteerd. Tevens is er tijdens de bouw rekening gehouden met de aanwezige planten en dieren en na de bouw zijn er verschillende voorzieningen gerealiseerd welke onderkomen bieden aan beschermde diersoorten.

shimano

Het gebouw wordt verwarmd door middel van een warmtepomp welke is aangesloten op de bestaande collectieve wko bron onder de High Tech Campus. Er is daarnaast nog een luchtwarmtepomp geplaatst om de pieklasten op te vangen. Hierdoor is er geen gasaansluiting benodigd en wordt dankzij de vele zonnepanelen de warmtevraag duurzaam ingevuld. Om de 10 douches te kunnen voorzien van warm water zijn zonnecollectoren geplaatst en een elektrische boiler voor de dagen zonder zon.