BIM en de Woningconfigurator

Building Information Modelling: BIM

BIM (Building Information Modelling) heeft de bouwwereld compleet veranderd. Deze methodiek maakt het mogelijk om gebouwen eerst digitaal te bouwen voor we ze fysiek maken. Bovendien, en daarin schuilt wat ons betreft de grootste kracht, gebeurt dat samen met opdrachtgevers en co-creators.

BIM is al sinds 2008 niet meer weg te denken uit onze organisatie. Inmiddels fungeert BIM binnen onze projecten als centrale (en enige) informatiebron, waarmee we relevante afgeleide zaken genereren: van tekenwerk en calculatie tot en met planning. Dat biedt ons als integrale dienstverlener legio voordelen, maar ook voor jou als opdrachtgever en zelfs voor woonconsumenten en andere eindgebruikers.

Voordelen BIMMEN

  • Het versnelt de doorlooptijd van het totale ontwikkel- en bouwproces.
  • Het zorgt voor lagere faalkosten, omdat er altijd volledige integrale afstemming is tussen de verschillende expertises.
  • Alle betrokken projectpartijen zijn voortdurend met elkaar in dialoog, waardoor er automatisch veel begrip voor elkaar ontstaat.
  • Het maakt gebouwen beheersbaar gedurende de hele levenscyclus.
  • Vastgoed visueel inrichten en samenstellen helpt opdrachtgevers en woonconsumenten met keuzes maken.

Woningconfigurator als uitvloeisel van BIM

BIM opent een wereld van steeds weer nieuwe mogelijkheden. Een voorbeeld hiervan, is de woningconfigurator die we bij het project Kromstraat in Oss hebben geïntroduceerd.

Aan de Kromstraat bouwen we 29 rijwoningen volgens ons Premium Wonen concept, een modulair woningconcept dat gebruik maakt van standaard bouwstenen. Om de woningen snel en naar wens van de bewoner in 3D uit te kunnen werken, heeft de afdeling Modelling en Engineering de ‘Woningconfigurator’ ontwikkeld. Een gedetailleerd BIM-model is daardoor al in een vroeg stadium van het project beschikbaar. In de Kromstraat passen we deze innovatie voor het eerst toe.

3D bouwstenen

Met de Woningconfigurator bouwen we BIM-modellen als ‘legostenen’ op. Dit kunnen losse elementen zijn, maar ook samengestelde onderdelen, zoals het casco, verdiepingsvarianten of uitbouwvarianten. Deze bouwstenen worden klaargezet in een gridveld, ook wel het tasveld genoemd. Daarnaast vullen we een Excelbestand met alle specificaties voor het desbetreffende model. Op basis van het Excelbestand en het tasveld kan de Woningconfigurator vervolgens geheel automatisch het BIM-model opbouwen.


Voor elk project wordt het tasveld met de bouwstenen hergebruikt en aangevuld, waardoor er een soort bibliotheek van bouwstenen ontstaat. Door te putten uit de bibliotheek hoeft het BIM-model niet telkens volledig opnieuw gemaakt te worden. Daarnaast kunnen definitieve kopersopties geautomatiseerd verwerkt worden. Dit reduceert de engineeringstijd en werkt overzichtelijk, beheersbaar en snel.

Bekijk woningconfigurator

Meer weten? Neem contact met mij op.

Jeroen Brands
Teamleider Modelling & Engineering