Woningbouwontwikkeling en Science Park op Landgoed Steenenburg

Woningbouwontwikkeling en Science Park op Landgoed Steenenburg Drunen

Na een lange en intensieve selectieperiode kunnen wij met trots melden dat we samen met dochterbedrijf Hendriks Coppelmans geselecteerd zijn als ontwikkel- en bouwpartner van Landgoed Steenenburg in Drunen. Het voormalige Land van Ooit wordt herontwikkeld tot NeuroScience & Diagnostic Park en woongebied. Hendriks ontwikkelt en bouwt het ScienceParkgedeelte, waarvan het MS Expertisecentrum van Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) deel uitmaakt. De voorbereidingen voor de bouw van dit centrum zijn al in volle gang. Hendriks Coppelmans Ontwikkeling gaat aan de slag met de ontwikkeling en bouw van 120 appartementen en 50 patiowoningen. De woningen gaan naar verwachting eind dit jaar in verkoop via Staete Makelaars. 

Het plan Landgoed Steenenburg is middels een projectteam van de Gemeente Heusden en in nauwe samenwerking met het team van initiatiefnemer Kelders sr. tot stand gekomen. Het team is erg gemotiveerd om de ontwikkeling in samenspraak met en inbreng van omwonenden, het lokale bedrijfsleven en de lokale zorgpartijen op te zetten. Een uitdagende opgave. Reden te meer om trots te zijn dat de bouw nu echt kan starten. 

NeuroScience & Diagnostic Park

Ook als ontwikkel- en bouwpartner kijken wij uit naar de bouwstart van het NeuroScience & Diagnostic Park en naar de ontwikkeling van de toekomstige patiowoningen en appartementen. Het plan voor landgoed Steenenburg, gezamenlijk gepresenteerd door directeur Michael Hendriks en Paul Jansen van het advies- en ingenieursbureau Arup, past het beste bij de ambities van Kelders. Hendriks en Jansen hebben jarenlange ervaring op het gebied van ontwikkeling en realisatie van startup locaties en Science parken. Dit lag mede ten grondslag aan de gunning van dit project. De realisatie van een Science park gaat niet over een nacht ijs. De komende periode zal worden gebruikt om een gedegen basis te creëren. Hiervoor worden verkennende gesprekken gevoerd met potentiële partners en andere stakeholders om onder andere het functioneel ruimtelijke concept voor het NeuroScience & Diagnostic Park scherp te definiëren.

MS Expertise Centrum JBZ

Het nieuw te ontwikkelen MS Expertise Centrum maakt deel uit van het Science park. De bijdrage vanuit het JBZ aan de ontwikkeling van het centrum wordt mede gecoördineerd door Harm Jan Driessen en Marcel Garssen, samen met hun colleganeurologen. Kelders sr. sponsort dit initiatief door het eerste gebouw op de campus voor het MS behandel- en onderzoeksteam beschikbaar te stellen. Het doel is dat het MS Expertise Centrum in de toekomst zelfstandig wordt. Inmiddels is Hendriks samen met het JBZ gestart met de voorbereiding van de nieuwbouw. Het JBZ krijgt zitting in het bouwteam om de bouw van het MS Expertise Centrum zo spoedig mogelijk te kunnen realiseren.

Natuur en cultureel erfgoed

Uitgangspunt is, voor zowel de gemeente als Kelders, het realiseren van een uniek woon- en werkgebied met een innovatief Science park op het bestaande landgoed, met respect voor de aanwezige flora en fauna en cultureel erfgoed. Een groene en historische omgeving waar inwoners van de gemeente Heusden en bezoekers kunnen wonen, werken, ontspannen en recreëren. Samen met de Natuur- en Milieuvereniging Heusden en het Groene Hart Brabant richt Kelders een stichting op die zich hiervoor gaat inzetten voor de natuur op Landgoed Steenenburg. Het gerestaureerde kasteel wordt ontwikkeld tot ontmoetingspunt van Steenenburg waar vergaderd, gegeten en overnacht kan worden.

Meer informatie over dit project