Talis en Hendriks tekenen samenwerking

Nieuwe stap naar woningbouw aan Van Schaeck Mathonsingel

Michel Pott, projectmanager bij Talis over de samenwerking met Hendriks

Woningcorporatie Talis besloot de Nijmeegse Kolpingbuurt grootschalig te herstructureren. Wij vroegen projectmanager Michel Pott hoe Talis dit project heeft georganiseerd.

Bewust gekozen voor Design & Build

“Na de planvorming besloten we om niet zelf de regie te pakken over de ontwikkeling maar om te gaan aanbesteden op basis van ons programma van eisen. Daarmee dagen we ontwikkelaars/aannemers uit om het werk te doen waar zij goed in zijn. Sommige bewoners vonden dat eerst een beetje eng en ook de gemeente had wat koudwatervrees, omdat zij nog niet veel ervaring hadden met een design & build-aanbesteding voor de herinrichting van het openbaar gebied voor een woonbuurt. Maar met onze goede basis hebben we iedereen mee weten te krijgen.”

Een faire kans voor marktpartijen

“De uitvraag hebben we zelf opgesteld waarna we, na een voorselectie, drie partijen uitnodigden om te tenderen. Dat waren bedrijven die we al kenden en waarvan we wisten dat ze in ervaring en omvang zo’n complex project aan moesten kunnen. We hebben bewust niet meer partijen uitgenodigd, omdat we wisten dat hier veel werk in zou gaan zitten en dan moet je marktpartijen ook een faire kans geven om de investering interessant te maken.”

Beoordelingsproces

“Bij de presentatie van Hendriks viel me op dat jullie dat heel gedegen hadden voorbereid. De presentatie was ook heel persoonlijk doordat werd gestart met het voorstellen van het team en niet het plan zelf. Inhoudelijk vind ik het knap dat de complexiteit van de puzzel is opgelost, we wisten dat het kon maar Hendriks heeft dat wel geoptimaliseerd. Er zitten namelijk enorm veel variabelen in.”

“De beoordeling van het voorstel hebben we eerst met drie partijen separaat gedaan: Talis, de gemeente en de bewoners. Daarna zijn we bij elkaar gaan zitten en hebben we onze meningen uitgewisseld. Daarna kon iedere groep zijn beoordeling nog bijstellen waarna we rapportcijfers gaven over het criterium architectuur en beeldkwaliteit. De wegingsfactor voor architectuur was bewust erg belangrijk omdat dit in onze visie op lange termijn grote invloed heeft op de kwaliteit van een wijk en de leefbaarheid.”

Trots op het draagvlak

“Terugkijkend ben ik vooral trots dat we met onze aanpak heel veel draagvlak in de buurt hebben gecreëerd, wat voor zo’n ingrijpend proces toch bijzonder is. En het wordt ook echt een heel mooi project. Achteraf heb ik mij persoonlijk weleens afgevraagd of we niet beter meer sloop/nieuwbouw hadden moeten doen. Want met nieuwbouw krijg je simpelweg een nog betere kwaliteit, vooral qua duurzaamheid. Maar door de renovatie is er wel weer meer te kiezen in de buurt. En de huren zijn voor de te renoveren woningen ook lager dan voor nieuwbouw. Die mix die we nu gaan realiseren, is absoluut iets om te koesteren. We gaan hier samen iets heel moois neerzetten voor de bewoners.”

Bekijk project de Kolping

Hillina Wolters-Nijkamp, projectleider bij Talis over Hendriks

"Bij de Kolping zagen we dat Hendriks met slimme oplossingen komt en binnen het budget kan blijven.
Wat me opviel in het voorstel van Hendriks was dat in de stijl van de architectuur de samenhang tussen oud en nieuw veel aandacht kreeg. Ook het voorstel voor de openbare ruimte vind ik sterk. Uit alles bleek dat er goed was geluisterd naar de wensen van de bewoners. In de architectuur en openbare ruimte is er echt meerwaarde gecreëerd.”

Bekijk wat Talis schrijft over De Kolping