Jan Bouwmeister

’’De communicatie met Jan en Mark, (projectleider en uitvoerder bij Hendriks) verliep goed.’’

Projectleider Jan Bouwmeister over de samenwerking bij project Tilde

Ook studenten gingen van het gas af na renovatie

Op loopafstand van het centrum van Nijmegen is aan de Van Nispenstraat een studentencomplex volledig gerenoveerd. Het gebouw dat de naam Tilde heeft meegekregen vanwege de nieuwe, fraaie golvende aluminium gevelbekleding staat vlak voor de oplevering. Vanaf half mei 2020 namen de eerste studenten hun intrek in de 56 zelfstandige appartementen. Namens SSH& was Jan Bouwmeister nauw betrokken bij dit project. We spraken met hem over zijn rol als projectleider vastgoed uitvoering.

Ik krijg energie van het samenwerken met mensen

“Ik ben van huis uit een techneut en ik heb na mijn MBO, HBO bouwkunde en management gevolgd. Ik werk al zo’n 13 jaar voor SSH& en heb in die tijd goede sociale contacten opgebouwd. Daarnaast heb ik een brede ervaring opgedaan bij allerlei woningbouw- en vastgoedprojecten. Ik krijg energie van het samenwerken met mensen van allerlei pluimage en in allerlei vakrichtingen. En omdat ik de taal spreek van zowel de aannemer als de opdrachtgever, kan ik snel bruggen slaan.

Toplocatie voor studentenhuisvesting

“Sinds het najaar van 2018 was ik als projectleider uitvoering namens SSH& bij de renovatie van het studentencomplex aan de Van Nispenstraat betrokken. Begeleiding van het definitief ontwerp tot en met de oplevering én uiteindelijk de overdracht naar de afdeling beheer binnen SSH&. Het is een toplocatie voor studentenhuisvesting. Je wandelt vanaf hier in ruim 5 minuten naar het centrum van Nijmegen. Ideaal voor studenten. Het gebouw is veranderd van oubollig naar modern met een frisse uitstraling die beter past in de omgeving.”

Uit hetzelfde hout gesneden

“Ik was meestal 1 à 2 keer per week op de bouwplaats aanwezig voor kwaliteitszorg ofwel toezicht en overleg met de aannemer. Eigenlijk zorgde ik voor de vertaling van ons programma van eisen naar de uitvoering toe binnen de financiële randvoorwaarden. Maar ook dacht ik mee over de detaillering of oplossingen tijdens de uitvoering en werden werkstukken, tekeningen en alternatieven beoordeeld en afgewogen, meestal zelfstandig maar ook in afstemming met mijn collega’s op kantoor. Op een later moment in de uitvoering moesten de tekeningen en huurdersinformatie voorbereid en samengesteld worden voor de toekomstige huurders. Dat ging in nauw overleg met de afdeling wonen. Ik ben graag bezig, zit niet graag stil, maar hou wel van resultaatgericht werken. Daarin had ik het wel getroffen met mijn collega’s en het uitvoeringsteam bij dit project. Die zijn uit hetzelfde hout gesneden.”

Voldoende uitdagingen

“Vanzelfsprekend zijn er tijdens de bouw voldoende uitdagingen geweest. De omgevingsvergunning werd vertraagd door bezwaren tegen de kapvergunning van één boom. Er zijn daarvoor twee grote bomen teruggekomen, een uiteindelijke verbetering voor voetgangers in het algemeen en bezoekers van dit mooie gebouw. Een uitdaging was ook de krappe bouwplaats waardoor just in time leveren van materiaal hier belangrijk was. Het uitvoeringsteam heeft zich goed aangepast aan deze situatie maar ondervond toch de nodige weerstand van enkele buurtgenoten. Gelukkig heeft de buurt overwegend positief gereageerd. Zij beseften dat het erg moeilijk is om op een postzegel te bouwen en waardeerden het dat serieus rekening gehouden werd met hen. Het bevestigen van de nieuwe galerijen aan de gevel met de verschillende toleranties tussen bestaande en nieuwe constructies was een lastige opgave maar is uiteindelijk geslaagd. Een knap staaltje werk. En daar kwamen dan nog de COVID-19-maatregelen overheen. Gelukkig kenden we geen uitdagingen die we niet het hoofd konden bieden.”

Gasloos complex

“Het studentencomplex kent 56 zelfstandige appartementen die allemaal all electric zijn. Er is dus geen gasaansluiting meer. Elk appartement heeft een eigen boiler voor warm tapwater. Het aangevoerde koude water wordt opgewarmd door gebruik te maken van douchegoot warmteterugwinning. Er is een gebalanceerde ventilatie-installatie aangelegd met warmteterugwinning en er vindt verwarming plaats door twee elektrische vloeistofgevulde radiatoren. Drie appartementen worden voorzien van stralingspanelen om daarmee ervaring op te doen voor mogelijk volgende projecten. Op het dak van het complex zijn 62 pv-panelen gelegd met een hoog rendement. De woningen zijn goed geïsoleerd, hebben triple glas en zijn voorzien van een eigen douche, toilet en keukenblok. We hebben ook zeer energiezuinige koelkasten laten plaatsen en inductiekookplaten om het energiegebruik zo veel mogelijk te beperken. Het complex kan er zo weer een hele tijd tegen. Het beschikt over installaties en constructies die weinig onderhoud vergen. We verwachten dat terug te zien in het onderhoud.”

Coronamaatregelen

“Ook wij hebben in de laatste periode op de bouw last gehad van COVID -19-maatregelen . Daar is echter door het team goed gevolg aan gegeven zodat wij geen grote vertraging in de uitvoering hebben opgelopen. Voor de sleuteloverhandiging aan de toekomstige studenten is er door SSH& een duidelijke planning gemaakt, waarbij elke student een periode kreeg voor het liftgebruik en voor de verhuizing zodat verkeersbewegingen zo goed mogelijk werden verdeeld. Er is namelijk slechts 1 lift in het complex. Zo beperken we de contactmomenten.”

Goede communicatie met Hendriks

“De communicatie met Jan en Mark, (projectleider en uitvoerder bij Hendriks) verliep goed. De ‘papieren’ uitvoering kon soms beter, maar dat zie ik wel vaker in de bouw. De focus is in eerste instantie op de uitvoering. Ik hecht meer waarde aan een prima samenwerking tijdens de uitvoering alhoewel een goede uitwerking op papier onduidelijkheden voorkomt. Vanzelfsprekend wel met oog voor kwaliteit, maar daar stond het team duidelijk voor. De bouwplaats was altijd netjes, dat is ook belangrijk. Uiteindelijk ben ik overall gezien heel tevreden hoe dit project verlopen is. In de eerste week van mei leverden we samen het gebouw op, waarna half mei de eerste studenten konden inhuizen.”

Bekijk project Tilde

Lees meer wat studentenhuisvesting Nijmegen doet.