“Een mooi voorbeeld vind ik het ontwerp voor de Korenmarkt, een pleintje achter de Waag wat vroeger een beetje een non-plek was. Dat hebben we in overleg met de buurt omgevormd tot een klein parkje. Nu werk ik aan de NYMA, dat zijn oude bedrijfsgebouwen aan de westkant bij de Oversteek. Daar proberen we met name met de ondernemers een gebied te maken dat bruist en leeft.”

Samen met bewoners en stakeholders plannen uitwerken

“Ik vind het mooi hoe we in Nijmegen echt samen met bewoners en stakeholders onze plannen uitwerken. Dat zie je ook heel mooi bij de aanpak van de Kolping; Daar hebben wij als gemeente overigens niet het stedenbouwkundig plan gemaakt, dat deed buro SRO op verzoek van Talis. Daarna hebben we samen het plan verder geconcretiseerd. En bij het beeldkwaliteitsplan zijn we volledig gezamenlijk opgetrokken. Mijn rol voor de Kolpingbuurt is nu vooral het toetsen van plannen, vooral op detailniveau. Want het bestemmingsplan is gewijzigd en de bouwplannen zijn klaar.”

Stef van Roemburg
“De nieuwe uitstraling past bij de Kolping”

Kolping

Kolping

Het is goed dat een partij de regie heeft

“Onze rol als gemeente was in de Kolping anders omdat hier voor een contractvorm is gekozen waarbij er in zijn geheel wordt aanbesteed, voor zowel de gebouwde omgeving als de openbare ruimte. Dit soort contracten hebben we niet zo vaak, zodat we bij de Kolping vooral meedenken en toetsen. In de praktijk pakt deze contractvorm volgens mij goed uit. En alleen al vanwege de complexe logistiek is het goed dat een partij, Hendriks in dit geval, de regie heeft. Mijn ervaringen met Hendriks zijn ook positief, de contacten verlopen prettig en sowieso vind ik dat er in het project heel goed wordt samengewerkt door alle betrokkenen.” <

Een mooie slag maken met de stedenbouwkundige structuur

“Vanuit mijn vakgebied vind ik dat er in de Kolping een mooie slag wordt gemaakt met de verbetering van de stedenbouwkundige structuur. Er ontstaan nu meer echte buurtjes, waar het voorheen wat eentonig en onsamenhangend was, en die nieuwe uitstraling past ook bij uitstek bij de Kolping. En de vergroening, waar we ook in bijdragen als gemeente, is een echte verbetering. Vooral de wijze waarop de pleintjes straks door groen worden ingebed gaat voor de wijk heel goed uitpakken.”

Stef van Roemburg

“Zorg dat die betrokkenheid blijft”

Die betrokkenheid zie je echt niet overal

“Ik heb door de jaren heen de Kolping echt zien veranderen, vooral op het sociale aspect is er al veel verbeterd, dat heeft Talis goed gedaan. En de betrokkenheid die is gecreëerd bij de bewoners vind ik heel erg goed, want dat zie je echt niet overal. Dat zou ik ook aan de wijk mee willen geven: zorg dat dat zo blijft zodat je het samen tot een blijvend succes maakt.”