Ontwikkelen met oog voor natuur

Klimaatadaptief en natuurinclusief ontwikkelen

Klimaatadaptief en natuurinclusief ontwikkelen

We maken ’t voor generaties. Dat betekent dat we ontwikkelen en bouwen op een manier die rekening houdt met de wereld van vandaag én morgen. Op dit moment zien we al klimaateffecten van opwarming: langere en heftigere regenbuien bijvoorbeeld. Dat zal in de toekomst, al halen we de klimaatdoelen, waarschijnlijk nog erger worden. Daarom ontwikkelen we onze projecten met oplossingen die wateroverlast, droogte en hittebeleving tegengaan en biodiversiteit bevorderen. Extra voordeel hierbij is dat het door bewoners en gebruikers heel erg op prijs wordt gesteld: iedereen wordt gelukkiger in een groene omgeving met fluitende vogels.

Concrete maatregelen klimaatadaptief ontwikkelen

Opwarming betekent in ons klimaat pieken in warmte, droogte en wateroverlast. Doel van onze maatregelen is om water vast te houden in droge periodes, sneller af te voeren bij overlast en hittestress bij mensen en de natuur te voorkomen. Veel van de maatregelen werken dubbelop: ze verminderen hittebeleving en houden water vast. Voorbeelden hiervan zijn:

 • groene parkeervakken (half-verharding)
 • het plaatsen van bomen
 • beplanting in groenstroken
 • groene pleinen en/of moestuinen
 • verdiept aanleggen van groenstroken en groene pleinen als extra waterbuffer
 • aanleggen van nieuwe wegen in een holprofiel, zodat ook de weg zorgt voor extra waterbuffer bij extreme buien

Concrete maatregelen natuurinclusief ontwikkelen

Klimaatadaptieve en natuurinclusieve maatregelen grijpen voor een deel in elkaar: meer groen betekent meer biodiversiteit. Maar alleen als je dat goed inzet: de juiste planten of bomen in de juiste omgeving. Welke we inzetten weten we dan ook pas na onderzoek op locatie. Welke diersoorten komen er voor? Een welke behoeften hebben ze?. Naast een aantal standaard maatregelen kunnen we, afhankelijk van het budget, natuurlijk extra dingen doen, afhankelijk van het budget, om natuur-inclusief te ontwikkelen. Een paar voorbeelden van natuurinclusieve maatregelen:

 • Verwerken van prefab nesten voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen, zoals inbouwstenen of entreestenen in de gevels of onder een hellend dak. Speciaal voor de mussen zorgen we voor een dakrand die uitnodigt om met elkaar te ‘kletsen’.
 • Aanplanten van soorten waar insecten op afkomen; deze dienen dan weer als voedsel voor vogels en vleermuizen.
 • groene daken en gevels
 • waar mogelijk een groene (of blauwe) brug maken naar een ander groen gebied.
 • Inzetten van tuincoach om bewoners te helpen met een eigen groene tuin.
 • Plek inrichten voor een (stads)imker.

Ook  voor het klimaat en onze natuur nemen we no-regret maatregelen. Als je meer wilt weten hoe we dat aanpakken, neem contact op met ons. We kunnen er veel over vertellen.

Contact

Waterbrink

Maarheeze
Wonen
Leefbaarheid, Circulariteit
94 woningen op de Neerlanden II
Lees meer