Spoorlaan

Nieuwe ontwikkeling sauna Lucaya en omgeving

Ontwikkeling Spoorlaan Oss

Aan de Spoorlaan in Oss – op de plek waar nu zalencomplex ’t Oude Theater en restaurant D’n Toei staan – onderzoeken wij samen met de Gemeente Oss of we tot een economisch uitvoerbaar plan kunnen komen voor deze locatie. Het gaat om een ontwikkelinitiatief voor duurzame huur- en koopappartementen met ruimte voor groen. Ook de locatie van het inmiddels gesloten saunacomplex Lucaya maakt deel uit van dit planinitiatief, waarbij deze plek vanaf het station straks het startpunt van de Koningsloper naar de binnenstad vormt.

Wat is er mogelijk rond de Spoorlaan?

Op dit moment werken we samen met architect Michael Bol van Burokade en de gemeente Oss aan de eerste schetsontwerpen. Deze dienen ter oriëntatie van het College van B en W en andere betrokkenen. Uiteindelijk doel is om voor dit kansrijke gebied nabij de binnenstad een breed gedragen en haalbaar plan te ontwikkelen. Een gebiedstransformatie die een prettige woonomgeving oplevert voor een groot aantal woningzoekenden en een aantrekkelijk verblijfsgebied voor inwoners en bezoekers van Oss.

Duurzaamheid als belangrijk thema

Duurzaamheid is een belangrijk thema. Wij sturen maximaal op energiezuinige en CO₂-beperkende maatregelen, waarmee we inspelen op een toenemende groep mensen die centraal willen wonen, maar wel verantwoord. Onze duurzame mobiliteitsoplossing met deelauto’s zou een integraal onderdeel kunnen vormen van het plan. Door veel groen toe te passen, kan deze locatie bovendien een fijne plek worden om te verblijven en te ontmoeten, ook als je er niet woont. Bovendien draagt groen bij aan het verminderen van hittestress en wateroverlast in de gemeente Oss.

Omgevingsdialoog 

De geschiedenis van Hendriks is al 100 jaar verbonden met die van Oss; Oss is onze thuisstad en die dragen wij een warm hart toe. Er is ons dan ook veel aan gelegen deze locatie in overleg om te vormen tot een aantrekkelijk woon- en verblijfsgebied dat optimaal aansluit bij de omgeving. Daarom betrekken we graag omwonenden en andere belanghebbenden uit de omgeving bij de nieuwe plannen. 

Zodra de anterieure overeenkomst met de gemeente Oss is vastgesteld, starten wij samen met de gemeente een omgevingsdialoog zodat de omgeving kan meepraten.

Via deze pagina houden wij je op de hoogte van de vervolgstappen en de doorontwikkeling van dit ontwikkelinitiatief.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van de plannen? Omdat je graag betrokken blijft bij de ontwikkelingen in je buurt. Of omdat je hier straks misschien wel wilt gaan wonen? Vul dan onderstaand inschrijfformulier in. We informeren je dan over alle belangrijke ontwikkelingen.