Woningdelen technisch in de versnelling

Talis en RGS-partners tekenen uitvoeringsovereenkomst

In 2021 startte Talis met het splitsen van woningen als antwoord op het grote tekort aan passende en betaalbare woningen voor alleenstaanden. Bij Woningdelen wordt in een leegstaande eengezinswoning met drie slaapkamers een tweede badkamer gecreëerd en de bovenverdieping verdeeld. Beide huurders krijgen een eigen slaapkamer en badkamer en delen de benedenverdieping. Om deze ombouw snel en betaalbaar uit te kunnen voeren heeft Talis samen met haar RGS-onderhoudspartners, waarvan wij er een zijn,  enkele slimme technische uitvoeringsconcepten ontwikkeld, die in de toekomst demontabel zijn, mocht de behoefte aan grotere woningen weer toenemen.

Ondertekenen uitvoeringscontract


Talis en haar vaste RGS-partners Talen VastgoedonderhoudQuadrantDe Variabele en Ariëns (onderdeel van Hendriks)  ondertekenden 11 juni 2024 een overeenkomst voor de uitvoering van het concept Woningdelen. Niet elke eengezinswoning is geschikt voor Woningdelen en elke woning is anders. De partners hebben een ‘standaard’ technische oplossing bedacht voor de snelle ombouw van de derde slaapkamer naar badkamer, zodat ze niet bij elke woning opnieuw het wiel uit hoeven vinden. Een flexibele oplossing, zodat de badkamer in de toekomst weer slaapkamer kan worden.


“Woningdelen biedt een betaalbare woonplek aan alleenstaanden met een lager inkomen en is een waardevolle oplossing voor het woningtekort in Nederland. Met deze overeenkomst borgen we een snelle en betaalbare uitvoering voor het delen van eengezinswoningen naar twee kleinere onzelfstandige woningen.” Eefje Lentjes, bestuurder Talis

Snel en kwalitatief goed

Elke RGS-partner geeft op eigen wijze en tegen een vaste prijs uitvoering aan het concept: kant en klaar af fabriek of op traditionele wijze gebouwd, maar altijd met een gegarandeerde kwaliteit. Het duurt ongeveer vijf weken, van voorbereiding tot aan oplevering, voordat de transformatie inclusief mutatiewerkzaamheden gereed is, waardoor Talis woningzoekenden snel aan een betaalbaar nieuw (t)huis kan helpen.

"Ariëns / Hendriks hebben nu veel ervaring opgedaan met het woningdelen. Hierdoor is de prijs van het aanpassen sterk gedaald ten opzichte van de eerste WoningDeel projecten. Het is een erg slimme en flexibele oplossing voor het woningtekort bij één of twee persoonshuishoudens." Rob Hetterscheit, bedrijfsleider Ariëns

Talis en Woningdelen


Sinds de start in 2021 heeft Talis zo’n 50 eengezinswoningen omgebouwd, voor steeds twee personen per woning. De ambitie is om jaarlijks 50 woningen in Nijmegen en Wijchen geschikt te maken voor Woningdelen. Dit gaat sneller dan nieuwbouw, waardoor meer woningzoekenden in korte tijd aan woonruimte geholpen worden. Er wordt onderzocht of Woningdelen ook gerealiseerd kan worden in grotere appartementen, waardoor ook alleenstaande ouderen hun voordeur kunnen delen met een bekende, zonder in te boeten op privacy.

 

Wil je ook eens sparren met ons over woningdelen? Ik ga graag met je om tafel!

Vincent Jansen
Directeur
Rob Hetterscheit
Bedrijfsleider Ariëns
Toine van Wijchen
Teamleider dagelijks onderhoud