Rookmelders verplicht

Ook bij bestaande bouw vóór 2003

Volgens het bouwbesluit moet er op elke verdieping van een nieuwbouwwoning een rookmelder bevestigd te worden, die aangesloten is op 230 volt. Maar welke wetgeving bestaat er voor de bestaande bouw? Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een wetswijziging ingediend om per 1 juli 2022 rookmelders ook voor bestaande bouw van vóór 2003 verplicht te stellen.

Brandwerende Voorzieningen

In 2019 zijn 103.657 woningbranden* gemeld, waarvan er 38 met een fatale afloop zijn geregistreerd. Hiervan was slechts in één op de vijf van de gevallen een goed werkende rookmelder aanwezig.** In Nederland is het namelijk (nog) niet verplicht om in woningen die voor 2003 gebouwd zijn een rookmelder op te hangen. Gelukkig komt hier verandering in.

Voor woningstichting Woonwaarts in Nijmegen zijn wij nu al aan de slag. Bij een kleine 6.000 eengezinswoningen plaatsen wij op elke verdieping, inclusief de begane grond, een rookmelder. Daarnaast plaatsen we gelijktijdig een CO2-melder bij de ketel. Op dit moment met een tempo van 60 woningen per week, maar opschalen naar 120 woningen is ook haalbaar.

Willem van der Zandt, projectleider brandveiligheid bij Woonwaarts:
“Samen met bewoners en partners werken we aan wijken en buurten waar iedereen zich thuis voelt. Dus zorgen we voor voldoende passende en veilige woningen. Per 1 juli 2022 moeten volgens de wet in al onze woningen rookmelders hangen. Maar hier startten wij eind vorig jaar al mee. We willen namelijk dat bewoners veilig wonen en zich thuis voelen. Hendriks hangt de komende tijd in al onze eengezinswoningen deze rookmelders. Zij maakte voor ons de afgelopen jaren al meer dan 2000 woningen brandveilig. En dat deed zij met zorg en aandacht voor onze bewoners.”

 

* Bron: website Federatie Veilig Nederland
** Mogelijk is dit aantal zelfs hoger omdat niet alle woningbranden zijn geregistreerd. Bron: Jaaroverzicht woningbranden 2019

Interesse in een afspraak over de aanpassing van jouw bestaande woningvoorraad?
Neem dan contact op met mij.

Tjeerd van de Put
Directeur Onderhoud