Tuindersbuurt

Duurzame mix van 65 woningen die aansluit bij lokale behoefte

Ontwikkeling Tuindersbuurt

Wat
Nieuwe woonwijk
Waar
Andelst
Expertises
OntwikkelingBouw
Opdrachtgever
Hendriks Bouw en Ontwikkeling
Grondgebonden woningen
Huur- en koopwoningen
65

Ontwikkeling Tuindersbuurt, Andelst

In Andelst, in de gemeente Overbetuwe bestaan plannen om de komende jaren een nieuwe buurt met circa 65 nieuwe woningen te ontwikkelen: de Tuindersbuurt. Het gaat hierbij om een mix van verschillende woningtypen en prijssegmenten, inclusief het betaalbare segment en sociale huurwoningen. Deze nieuwe woonwijk is een initiatief van Hendriks Bouw en Ontwikkeling. In het voorjaar van 2022 schreven we ons plan voor de Tuindersbuurt in voor de zogenaamde ‘prioriteringsronde’ van de gemeente Overbetuwe en het werd positief ontvangen.

Prioritaire status

De gemeente oordeelde dat de Tuindersbuurt een kansrijk plan is dat aan alle kwaliteitseisen voldoet en dat het aansluit bij de lokale behoefte en de grote vraag naar woningen. Om die reden heeft de Tuindersbuurt een zogenaamde prioritaire status gekregen. Dat wil zeggen dat ons plan voorrang krijgt binnen de gemeente en in de procedures. De insteek is om al relatief snel, over ongeveer drie jaar te gaan bouwen.

Woonprogramma

Het woningbouwplan bevindt zich nog in een prille fase. Wel is al duidelijk dat het bestaat uit een gevarieerde mix van woningen die voor een grote groep bereikbaar wordt. Het gaat om huur- en koopwoningen in diverse prijsklassen. Er komen ook sociale huurwoningen, waarbij Hendriks samenwerkt met de lokale woningbouwcorporatie.

Omgevingsdialoog

Nu de Tuindersbuurt een prioritaire status heeft, kan Hendriks de plannen verder gaan uitwerken. Het spreekt voor zich dat wij direct omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden in een woning daarbij willen betrekken. Zodra de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het ontwerp meer vorm krijgt, organiseren we in overleg met de gemeente Overbetuwe een informatiebijeenkomst om de uitgangspunten te bespreken.

Informatiebijeenkomst

Doel van de informatiebijeenkomst is de aanwezigen over de plannen te informeren en het Plan Tuindersbuurt in Andelst af te trappen. In de bijeenkomst komt het volgende aan de orde:

  • Toelichting gemeentelijke procedure en beleid;
  • Toelichting nota van uitgangspunten opstellen t.b.v. stedenbouwkundig ontwerp;
  • Prioritering woningbouw/ opdracht gemeente te voorzien in betaalbare woningen;
  • Toelichting participatietraject/omgevingsdialoog. Hoe komen we van prioritaire status tot gedragen planontwerp;
  • Gelegenheid tot het stellen van vragen stellen, delen kennis, mening, visie en het doen van suggesties.

Wanneer de uitgangspunten vaststaan, wordt een definitief ontwerp opgesteld.

Dialoogsessies

Na de informatiebijeenkomst waarin we onze plannen toelichten, organiseren we een aantal dialoogsessies. Deze zijn bedoeld om informatie op te halen. Waar kunnen we rekening mee houden bij de plannen. Wat mist er nog? Wat zou je willen toevoegen? Wat wil je behouden? Zien we iets over het hoofd? De eerste dialoogsessie willen we begin 2023 organiseren.

Nieuwsbrieven

Met regelmatige nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van activiteiten op de locatie, vervolgstappen en de doorontwikkeling van dit ontwikkelinitiatief. Voor deze nieuwsbrieven kun je je op deze website inschrijven. Je ontvangt ze dan automatisch in je mailbox. En verder kun je voor het laatste nieuws natuurlijk altijd terecht op deze website. Je vindt de nieuwsbrieven bij de downloads hieronder.

Op de hoogte blijven?

Blijf je graag betrokken bij de ontwikkelingen in je buurt en wil je op de hoogte blijven van de plannen? Of wil je straks misschien zelf in de Tuindersbuurt in Andelst gaan wonen? Vul dan onderstaand inschrijfformulier in. Op die manier blijf je op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen rond de Tuindersbuurt.