Gebouw 7200

Waar innovaties centraal staan

Gebouw 7200

Wat
Nieuwbouw kantoor- en laboratoriumomgeving
Waar
Eindhoven
Expertises
Techniek
Opdrachtgever
BMV

Het project nieuwbouw gebouw 7200 te Eindhoven bestaat uit een kantoor- en laboratoriumgebouw. De omvang is ca. 2.000m2 BVO en het gebouw is via een loopbrug gekoppeld aan de bestaande gebouwen Flux en Cascade op de TU/e campus in Eindhoven.

Het gebouw heeft drie bouwlagen boven maaiveld en één volledig ondergrondse kelder. Van deze nieuwbouw wordt ca. 750m2 netto vloeroppervlak (NVO) gebruikt voor gemeenschappelijke ruimtes en kantoorruimtes. Hierbij valt naast de kantoorruimtes vooral te denken aan vergaderzalen, studentenruimtes, verkeersruimtes en dergelijke.

Wij verzorgen alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties voor deze innovatieve plek op de TU/e campus. Vanzelfsprekend voldoen deze aan de eisen van de huidige tijd op het gebied van duurzaamheid. 

Uitgebreid overzicht E-installaties

De voeding van het gebouw wordt vanuit gebouw Flux gehaald. Hiervoor zijn 3 voedingen gerealiseerd:
- Krachtvoeding voor voeding van alle 230V en 400V installaties;
- Lichtvoeding voor de voeding van alle verlichting in het gebouw;
- Noodlichtkrachtvoeding voor installaties welke bij spanningsuitval moeten blijven functioneren.
De laboratoria worden door middel van een rai koker met per lab een eigen verdeelkast ingeregeld.

De laboratoria zijn voorzien van een noodstopinstallatie, waardoor een test direct onderbroken kan worden. In de laboratoria worden alle voedingen en wandcontactdozen spanningsloos gemaakt. 

Het gebouw wordt verder voorzien van een bliksembeveiligingsinstallatie LPLII met bijbehorende overspanningsbeveiliging. 

Ten behoeve van de laboratoriumruimten en het elektronisch atelier wordt schone aarding aangebracht. 

Voor de installaties waar geen spanningsonderbreking mag voorkomen, is een UPS van 24kVA geplaatst. 

Verder is ca. 650 m2 NVO bedoeld voor de volgende onderwijsgroepen en laboratoria:

CQT-lab
NAQT
Smart*Light
Sectorplan
Chemisch lab
Mechanisch lab
Algemene opslag
Elektronisch Atelier

De onderzoeksgroep Coherence and Quantum Technology (CQT) van de faculteit Applied Physics, inclusief de toegekende onderzoeksprojecten NAQT en Smart*Light en een nieuwe sectorplanpositie van de faculteit Applied Physics, gaan gebruik maken van het nieuwe gebouw.

Lichtmanagement

De verlichting is met uitzondering van de kelder volledig uitgevoerd via Interact Office draadloze bediening.
Dit lichtmanagement geeft inzicht in energie en bezetting op basis van de data die de armaturen verzamelen. De TUe kan meerdere gebruikers selecteren om bepaalde armaturen te bedienen via het online Interact-dashboard. De verlichting in de kelder is in verband met stralingsrisico’s bedraad uitgevoerd.

 

Veiligheidsinstallaties laboratoria

Veiligheid laser
Bij de ingang komt een Luto armatuur die aangeeft of de lasers in de ruimte aan staan. Via een knop kan te allen tijde de laser veilig gesteld worden.

Veiligheid straling
In de kelder is een bunker geplaatst voor een lab opstelling waar straling vrij komt.
Er wordt een veiligheid PLC aangebracht waarop de stralingsdetectoren, die om en in de bunker geplaatst zijn, uit te lezen zijn. Deze geeft ook aan of de situatie na een veegprocedure veilig is om de lab opstelling weer in werking te zetten. Ook hier zijn Luto armaturen bij de toegangen geplaatst waarop te zien is of de situatie veilig is.

Data
Gebouw 7200 wordt voorzien van geheel nieuwe CAT6a databekabeling, bestaande uit een lokale patchkast (de SER) met afgaande bekabeling. De SER wordt gecombineerd met de verbinding op de campusbackbone (de MER). 

Brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie
Het gebouw is voorzien van een brandmeldinstallatie. De laboratoria in de kelder zijn voorzien van volledige bewaking; de rest van het pand is voorzien van niet automatische bewaking. Het gehele pand is voorzien van een ontruimingsinstallatie type B (slow-whoops). 

Beveiligingsinstallatie
Het gebouw wordt voorzien van de volgende beveiligingsinstallaties:
- Alarmdoormeldsysteem (Building signal management);
- Inbraakbeveiliging (Security management);
- Toegangscontrolesysteem (Security management);
- Intercomsysteem (Security management);
- Camerabewaking (Video management).
Alle installaties zijn aangesloten op het overkoepelende SMS (security management systeem) en video management systeem van Tu/e.

Miva
De MIVA toiletoproepen worden gekoppeld aan het Building Signal Management-systeem. Hierdoor is op afstand te zien dat assistentie noodzakelijk is.