Mohamed Acharki

"We doen veel projecten samen en er is al jarenlang veel wederzijds vertrouwen."

Vijf vragen aan... Mohamed Acharki, voormalig bestuurder van woningcorporatie Zayaz

Den Bosch wil de komende tien jaar 10.000 woningen bouwen waarvan 3.100 in de sociale huur- en koopsector. Maar de vraag rijst dan: wat gaat er gebouwd worden en voor wie? Mohamed Acharki, voormalig bestuurder bij de Bossche woningcorpo­ratie Zayaz, gelooft in nieuwe woonvor­men, waarbij vraag en aanbod veel beter bij elkaar komen.

Hoe is het gesteld met de woningmarkt in Den Bosch?

‘De druk op de woningmarkt in ’s-Herto­genbosch is hoog. Er zijn meer mensen op zoek naar een sociale huurwoning dan dat er woningen zijn. Hierdoor ontstaan er lange wachttijden. Dat daagt ons uit om met slimme oplossingen te komen. Maar dat kunnen we niet alleen. Daarvoor is ons netwerk heel belangrijk. In mijn stad Den Bosch willen we de komende jaren flink gaan bouwen, maar de vraag is wel: voor wie gaan we dat doen? 70 pro­cent van de huidige woningzoekenden is alleenstaand. Voordat je hele wijken met eengezinswoningen gaat bouwen, is het goed te bekijken waar nu echt behoefte aan is. Bij Zayaz doen we dat deels door onze huurders te vragen hoe ze willen wonen. Dat zorgt voor opmerkelijke antwoorden.’

Hoe komt Zayaz tegemoet aan die specifieke woonwensen van huurder? 

‘Als ik kijk naar onze eigen woningvoor­raad, dan zie ik dat we niet altijd kunnen bieden waar vraag naar is. Huishoudens worden steeds kleiner, terwijl huizen groot zijn. Die mismatch willen we aanpakken door nieuwe woonvormen te bedenken, zoals gedeeld wonen. Daar zal wel geen animo voor zijn, denken veel mensen dan. Maar door het te vragen, ontdekten we dat 25 procent van onze huurders wel degelijk oren heeft naar gedeeld wonen. We doen dus aannames die in de prak­tijk niet blijken te kloppen. Mensen willen best een grote woning met elkaar delen, zolang ze maar wel een eigen slaapka­mer, keuken en douche hebben. Door onze bestaande woningvoorraad aan te passen, komen we tegemoet aan een reë­le marktvraag. Met als extra voordeel dat wonen ook nog eens goedkoper wordt. En dat is uiteraard belangrijk voor onze doelgroep.’

Heeft Zayaz nog meer goede ideeën om de woningnood te lijf te gaan?

‘Zeker. De Bossche corporaties, het Ste­delijk Huurdersplatform en de gemeente hebben in het onderlinge Sociaal Woon­akkoord afspraken gemaakt om extra sociale huurwoningen te bouwen, zowel reguliere als flexwoningen op tijdelijke locaties. Met deze woningen verlagen we de druk op de woningmarkt. De flexwoningen hebben namelijk als voordeel dat ze in een zeer korte periode gerealiseerd kunnen worden; ideaal voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning. De eerste flexwoningen worden inmiddels bewoond en met de gemeente hebben we een akkoord gesloten om op de loca­tie Noordoosthoek in De Groote Wielen nog eens 250 flexwoningen te realise­ren. Een belangrijke stap om de enorme krapte op de huizenmarkt enigszins te verlichten.’

Het zijn mooie voorbeelden, pikken uw huurders dit ook op?

‘Belangrijk is dat we leren luisteren naar wat onze huurders echt willen. Ik zei het al: we doen tal van aannames, maar weten niet wat er achter al die voor­deuren speelt. We behandelen iedereen op dezelfde manier onder het mom van “gelijke gevallen gelijk behandelen”. Maar die gevallen zijn vaak helemaal niet gelijk. Daarom pleit ik voor “onge­lijke gevallen ongelijk behandelen”. Een mooi voorbeeld is een huurder die zijn huur niet meer kon opbrengen. Ik wilde graag weten hoe we hem konden hel­pen. Binnen de organisatie werd meteen gezegd: “Die man zou geholpen zijn met huurverlaging.” Op zich een logische gedachte, maar er speelde iets anders. Zijn probleem was vervoer. Hij was druk aan het solliciteren, maar daarvoor moest hij steeds met het openbaar vervoer van Den Bosch naar Eindhoven reizen en dat kostte hem veel geld. Vervoer is natuur­lijk niet onze corebusiness en zo kwamen we terecht bij vervoersbedrijf Arriva, waar we de casus voorlegden. De directie van Arriva reageerde heel positief en samen bedachten we een oplossing waar onze huurder echt wat aan had. Door samen te werken met je netwerk kun je echt maat­werk gaan leveren.’

Welke rol kan Hendriks spelen bij het aanpakken van de woningnood in Den Bosch?

‘Steeds meer partners binnen ons net­werk kijken op dezelfde wijze naar de woningproblematiek als wij. De voorbeel­den met Arriva en de gemeente spreken wat dat betreft voor zich. Ook Hendriks laat zich wat dat betreft graag uitdagen. We doen veel projecten samen en er is al jarenlang veel wederzijds vertrouwen. We zoeken elkaar graag op om nieuwe ideeën te bespreken en kennis te delen. En we bouwen natuurlijk samen. Daarbij ligt de focus steeds meer op duurzame, energiezuinige en toekomstbestendige woonvormen voor onze doelgroep. Mooie voorbeelden te over, zoals de huurap­partementen in Vlietdijk in Rosmalen, speciaal voor starters en alleenstaanden, en De Cavalier in hartje Den Bosch, met een prachtige mix van koop en huur. Om dergelijke projecten te kunnen uitvoeren, moet je scherp luisteren naar de wens van de mens en elkaar helpen om zaken van de grond te krijgen. Dat is wat Hendriks en Zayaz bindt. Het kan altijd anders en altijd beter.’