Caroline Timmermans

’’Voor mij is dit project de eerste kennismaking met Hendriks en die bevalt uitstekend.’’

Directeur-bestuurder Caroline Timmermans bij WonenBreburg over de samenwerking met Hendriks

Voor woningcorporatie WonenBreburg werkt Hendriks Bouw en Ontwikkeling aan de nieuwbouw van een woontoren met 40 huurappartementen in Tilburg. Wij interviewden directeur-bestuurder Caroline Timmermans, toen nog manager Ontwikkeling Vastgoed, over dit project en over de visie van WonenBreburg.

Samen zorgen voor leefbare wijken

“Wij richten ons als sociale corporatie op de kerngebieden Tilburg en Breda. Daar zorgen we primair voor het huisvesten van mensen die moeilijk terecht kunnen op de huizenmarkt. Dat doen we niet alleen; samen met huurders en belanghebbenden zorgen we voor leefbare wijken. Dat is onze missie.”

Huurmatiging en uitbreiding van onze voorraad

“Onze visie hebben we vorig jaar aangescherpt in ons nieuwe ondernemingsplan. Daarin constateren we dat het aantal (kleine) huishoudens toeneemt, terwijl huurders veelal weinig inkomensgroei zien. Dat betekent dat wij alles inzetten op huurmatiging en uitbreiding van onze woningvoorraad. De rode draad daarbij is energiezuinigheid, iets dat zowel het klimaat als de woonlasten en het wooncomfort ten goede komt.”

Alles draait om de bewoners

“Daarnaast zien wij een toename van kwetsbare groepen die extra aandacht verdienen. Zoals mensen die, door bijvoorbeeld veranderingen in zorg en welzijn, langer zelfstandig blijven wonen. Daarom zijn we nog meer daar waar onze huurders zijn, dus in de wijken zelf. Vanuit onze sociale verantwoordelijkheid hebben wij een signalerende functie met onze huismeesters en vakmensen die achter de voordeur komen.”
“Uiteindelijk draait alles bij ons om onze huurders: wij ontlenen ons bestaansrecht aan hen. Optimale dienstverlening sluit aan bij datgene wat huurders van ons mogen verwachten. Dit houdt in dat we bereikbaar zijn voor onze huurders, op een manier die bij hem of haar past. Voor de een is dit digitaal en voor de ander face-to-face. We meten en verbeteren onze dienstverlening met de focus op wat onze huurders belangrijk vinden. En als het gaat om woningzoekenden, doen we er alles aan om voldoende en passend woningaanbod te creëren. Project het Paletplein is daar een goed voorbeeld van.”

Wij zijn steeds vaker afnemer in turn-key projecten

”Onze doelstelling is om gemiddeld 200 nieuwbouwwoningen per jaar te realiseren. Een uitdaging is momenteel het gebrek aan grondposities, waardoor we vaker een beroep op de markt moeten doen. En omdat die aantrekt, is het lastiger om betaalbare huurwoningen te ontwikkelen. In plaats van zelf ontwikkelen komt het steeds vaker voor dat wij turnkeyprojecten afnemen, zoals bij het Paletplein. Dit vergt een andere manier van werken. De verantwoordelijkheden liggen anders. Om toch houvast te hebben voor het eindresultaat, werken wij met toetsing- en acceptatieplannen. In de markt zie ik grote verschillen hoe daarmee wordt omgegaan. Hendriks is wat mij betreft een positief voorbeeld, een partij waar het borgen van de eigen kwaliteit in de bedrijfscultuur zit. En dat maakt dat Hendriks makkelijk kan inspelen op onze behoefte. Dat werkt erg prettig.”

Taskforce voor betaalbare woningen in Tilburg

“Het project Paletplein dat Hendriks realiseert, is een onderdeel van de afspraken die binnen de Tilburgse Taskforce zijn gemaakt. Die taskforce is een afgeleide van het convenant tussen de Tilburgse woningcorporaties en de gemeente. In de onderhandelingen over dat convenant werd geconstateerd dat er te weinig betaalbare woningen zijn. Daarom is een taskforce ingesteld met als doel om in de periode tot en met 2020 800 betaalbare woningen extra te realiseren. Ons aandeel in de 800 woningen bedraagt 300 woningen. En die komen dus bovenop de projecten die al liepen of andere huurprijzen hebben. Met WonenBreburg gaan wij bovendien nog 800 woningen ‘aftoppen’ ofwel onder de huurtoeslaggrenzen brengen, zodat die woningen ook beschikbaar komen voor die primaire doelgroep. Al met al liggen we met de taskforce aardig op koers hoewel nog niet alle 800 woningen ‘hard’ zijn.”

Project Paletplein

“Dit project heeft een lange geschiedenis. Hendriks had een aantal posities en was ook een motor in de ontwikkeling, doordat zij een aantal verplaatsingen hielpen realiseren met winkels. Hendriks stond ook aan de basis van het herontwikkelingsplan van het winkelcentrum, met daarin de mogelijkheid van realisatie van 40 nieuwbouwappartementen. Voor ons was de revitalisering van het winkelcentrum ook een belangrijke voorwaarde om te investeren in het Paletplein. Want net als voor de gemeente is ook voor ons de leefbaarheid in de wijk heel belangrijk. En doordat een aantal winkels daar investeren krijgt de wijk echt een impuls. Met een bijdrage uit de taskforce is het gelukt dit project van de grond te krijgen en is Hendriks zomer 2016 gestart met de bouw van 40 huurappartementen voor WonenBreburg.”

Samenwerking met Hendriks

“Voor mij is dit project de eerste kennismaking met Hendriks en die bevalt uitstekend. Er is een goede, professionele samenwerking. De manier waarop de mensen van Hendriks invulling geven aan dit turn-keyproject past ook goed bij hoe wij daar in staan. Eigenlijk verloopt het hele traject al vanaf de onderhandelingen tot en met de onderlinge communicatie erg prettig en met veel positieve energie. Ik vertrouw erop dat dit de basis is van een succesvol project.”

Bekijk project Paletplein

Bezoek de website van deze woningcorporatie

WonenBreburg