Frank den Brok

"Samen bouwen aan een fijne woon- en werkstad."

Vijf vragen aan... Frank den Brok, wethouder Economie & Financiën gemeente Oss

Sinds 2015 is Frank den Brok van de lokale partij VDG wethouder Economie & Financiën in de gemeente Oss. In die rol heeft hij de afgelopen jaren vaak kunnen optrekken met Hendriks Bouw en Ontwikkeling. De gedeelde passie voor de stad en haar inwoners bindt de politicus en de onderneming. In vijf vragen schetst Den Brok een beeld van een stad in ontwikkeling.

Oss, wat is dat eigenlijk voor stad?

‘Oss is een rauwe stad. Een stad van aan­pakkers en doordouwers. Een ouderwet­se industriestad, met veel aansprekende bedrijven die zowel lokaal, nationaal als internationaal aan de weg timmeren. Oss staat al generaties lang bekend als stad waar medicijnen als insuline en “de pil” geproduceerd worden. Maar we zijn ook een stad van bouwers. Grote familiebe­drijven zoals Hendriks Bouw en Ontwik­keling hebben de afgelopen decennia hard gewerkt aan de groei van onze stad. In Oss zoeken we steeds de verbinding tussen Overheid, Ondernemers en Onder­wijs: de drie o’s van Oss. In Oss kennen en respecteren we elkaar en doen we het samen.’

Hoe zou u het familiebedrijf Hendriks typeren?

‘Dapper, innovatief, toekomstgericht en maatschappelijk betrokken... die karak­tertrekken komen meteen bij mij naar boven. Ik heb de afgelopen jaren vaak mogen optrekken met Lambèr Hendriks en zie een ambitieus ondernemer met een nauwe betrokkenheid bij de stad en onze inwoners. Lambèr is altijd met de toekomst bezig, zonder het hier en nu uit het oog te verliezen. Het is mooi om te zien hoe een echt Oss’ familiebedrijf zich door de jaren heen is blijven ontwikkelen en soms zichzelf opnieuw heeft moeten uitvinden. Ook Hendriks heeft een veer moeten laten tijdens de crisis van 2008 en de jaren die volgden, maar als je dan ziet hoe het bedrijf dat pareert en er nog sterker uitkomt, dan kan ik daar alleen maar respect voor hebben.’

Hoe vult Hendriks zijn maatschappelijke rol in? 

‘Zoals meer grote bedrijven in Oss zoekt Hendriks de verbinding met de stad en de samenleving. Als geen ander geeft Hendriks een gezicht aan het topsport­klimaat in de stad als hoofdsponsor van TOP Oss. Maar ook kleinere initiatieven mogen op steun rekenen. Prettig is ook dat Hendriks, net als de gemeente, streeft naar het samenbrengen van onderne­mers en onderwijs. Zoals in het naast het hoofdkantoor van Hendriks gelegen pand Dome-X, waar kruisbestuiving tussen innovatieve bedrijven plaatsvindt, maar ook in initiatieven zoals de Talenten-campus. Iedereen een job, dankzij een gezonde arbeidsmarkt, waar vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten. Als je in Oss woont, dan moet het gek lopen als je hier niet ook een mooie baan vindt.’

Waar kunnen de gemeente en Hendriks samen trots op zijn? 

‘Hendriks is vooruitstrevend en altijd met de toekomst bezig. Plannen als voor het Pivot Park, de Talentencampus maar ook hun eigen nieuwbouw Dome-X laten zien dat het bedrijf het grote gebaar niet schuwt. Ze zien vaak als eerste de poten­tie van een goed idee en nemen graag het voortouw om dat soort ideeën ook daadwerkelijk te realiseren. Innovatief zijn betekent soms ook dat je ernaast zit. Dat de plannen die je hebt niet uitpakken zoals je vooraf gedacht had. Dat is dan jammer, maar geen reden om bij de pak­ken neer te zitten. Die mentaliteit deelt de gemeente zeker met Hendriks.’

Hoe trekken Hendriks en Oss de komende jaren verder op? 

‘Oss is ambitieus. De komende jaren wil­len we autonoom groeien naar ongeveer 110.000 inwoners. Dat betekent dat je als stad aantrekkelijk moet zijn voor nieuwe Ossenaren. We willen tot 2035 ruim acht­duizend woningen bouwen en Hendriks zal daar een belangrijke rol in spelen. Ik heb de boeken er even op na geslagen en Hendriks heeft alleen in Oss al duizenden woningen, appartementen en kantoorge­bouwen gebouwd de afgelopen honderd jaar. Daarmee hebben ze de stad echt mede vormgegeven. Het eerste grote woningbouwproject was Plan Schadewijk met 142 woningen in 1954. In de jaren daarna volgden heel veel andere projec­ten, met als laatste wapenfeit de Com­ponistenwijk. Daarin toont Hendriks zich opnieuw van zijn meest innovatieve kant. Deze eerste gasloze wijk van Oss gaat de toon zetten voor de manier waarop wij in Oss de komende jaren verder bouwen aan een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en recreëren.’