Hendriks prominent aanwezig in Nijmeegse stationsomgeving

Hendriks Ontwikkeling prominent aanwezig in Nijmeegse stationsomgeving

‘Nijmegen Stad in beweging’. Zo luidt de titel van de omgevingsvisie van 2020 – 2040. Hierin staat beschreven hoe Nijmegen zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Groei is een belangrijke pijler. Niet in de laatste plaats van het aantal woningen. Die groei wil de gemeente realiseren in een aantal focusgebieden. Het stationsgebied is één van die focusgebieden, die de komende 10 à 12 jaar volledig op de schop gaat. De gemeente, woningcorporatie Talis en Hendriks trekken samen op bij de invulling van het woonprogramma in het gebied tussen het station en het centrum/Keizer Karelplein.

Een omvangrijke uitbreiding van het aantal woningen en de verlevendiging van het gebied is een belangrijk speerpunt waarbij de gemeente, woningcorporatie Talis en Hendriks samen optrekken. Want het stationsgebied moet een aantrekkelijk woon- en verblijfsgebied worden. Een omgeving met veel aandacht voor groen, maar ook voor werken en winkelen. Hendriks gaat mede vormgeven aan de transformatie die de gemeente Nijmegen voor ogen staat. Afgelopen najaar zetten we met Talis een handtekening onder de overeenkomst voor de ontwikkeling en realisatie van een groot aantal  woningen en overige functies aan de Van Schaeck Mathonsingel.

Keizer Karelplein

Behalve de Van Schaeck Mathonsingel, waar nu nog huurwoningen van Talis staan, wordt het voormalige Randstad-kantoor aan het Keizer Karelplein in de plannen meegenomen. Hendriks heeft afspraken met de eigenaren van dit pand. Eind volgend jaar is er naar verwachting meer duidelijkheid over het stedenbouwkundig plan en het te ontwikkelen programma, waarna kan worden gestart met de concrete bouwplannen. In totaal gaat het om ongeveer 450 woningen voor verschillende doelgroepen en ca. 10.000 m2 aan andere functies (kantoor, educatief, horeca). Een welkome aanvulling voor Nijmegen, waar de woningnood groot is.

Op de foto: het Randstad-kantoor aan het Keizer Karelplein in Nijmegen

Verbeteringen in de openbare ruimte

Bijkomend doel is de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. Het stationsgebied moet een aantrekkelijke en levendige zone worden die het station met de binnenstad verbindt en de relatie tussen die twee versterkt. Onze plannen zullen daaraan bijdragen.

Hoogstedelijke ontwikkeling

Hendriks gaat in hoge dichtheden ontwikkelen met forse bouwhoogten. We richten ons in het bijzonder op doelgroepen die graag in de binnenstad willen wonen. Dat betekent ook dat we anders nadenken over buitenruimten en plattegronden van woningen. Maar ook over mobiliteit: minder eigen parkeerplaatsen, maar meer ruimte voor fiets, deelvervoer, etc.

Omgevingsdialoog

In de loop van aankomend jaar start de omgevingsdialoog met omwonenden, belanghebbenden en andere geïnteresseerden in de stad.

Circulariteit en energieduurzaamheid

Een van de focuspunten is het ontwikkelen vanuit de principes van circulariteit. Mede om voorbereid te zijn op hogere eisen op dit gebied in de nabije toekomst, maar ook om als Hendriks nog vertrouwder te raken met circulair ontwikkelen en bouwen.

 

Op de afbeelding het plangebied aan het Keizer Karelplein en de Van Schaeck Mathonsingel