Hendriks verduurzaamt

in eigen én in andermans huis

Waar begin je met verduurzamen?

Zowel Nederlandse als internationale wetgeving bepaalt dat eigenaren en gebruikers van omvangrijke huisvesting zoals kantoren en bedrijfspanden zelf onderzoek doen naar mogelijkheden om hun CO2 uitstoot te beperken. Lang niet iedereen heeft echter de benodigde kennis in huis om hier de nodige stappen in te nemen. Want waar begin je? Hendriks Duurzame Energie heeft die expertise en speelt graag een advies- én beheerrol van betekenis. Met onze eigen huisvesting, bedrijventerrein en het Dome-X pand in Oss als lichtend voorbeeld.

Binnen de landsgrenzen bepaalt de Wet milieubeheer de richtlijnen voor de energieprestatie van gebouwen. Internationaal vindt de ‘Energy Performance of Buildings Directive’ ofwel de EPBD dat de energieprestaties van gebouwen moet verbeteren zodat er minder energie wordt gebruikt. In deze richtlijnen staan systeemeisen waaraan de verbetering van de energieprestatie van technische bouwsystemen moet voldoen. Deze zijn bestemd voor organisaties en personen die in de gebouwde omgeving* actief zijn, zoals gebouweigenaren, woningcorporaties, technische dienstverleners én bouwbedrijven. Partners en partijen die Hendriks Duurzame Energie graag adviseert en waarvoor we indien gewenst de realisatie en het beheer verzorgen.

Duurzame leefomgeving

Geheel in lijn met onze filosofie om Slim, Sociaal en Sustainable een duurzame leefomgeving te creëren, timmert Hendriks hard aan de weg om nog duurzamer te worden dan we nu al zijn. Op advies van Hendriks Duurzame Energie werden al forse slagen gemaakt om het pand Dome-X en het hoofdkantoor te verduurzamen. Energiemanager Cor Kleinveld: “Dit resulteerde onder meer in solarpanels op de daken van de bedrijfspanden, op het parkeerdek en de carports. Verder zijn er laadpalen voor elektrisch vervoer, waarvan we de capaciteit binnenkort verder uitbreiden. Een groot deel van de Hendriks lease- en bedrijfsauto’s zijn dan ook elektrisch. Een aandeel dat steeds verder toeneemt. En uiteraard kunnen ook bezoekers hun elektrische auto’s bij ons opladen. Het mooie is dat we nu al meer energie produceren dan we zelf in onze huisvesting gebruiken. Deze energie nog slimmer gebruiken, is een volgende stap”

Zelfvoorzienend en gasloos

In de eigen huisvesting is Hendriks ondertussen toe aan een volgende stap. In het verleden stuurde Hendriks op het energieverbruik door in het gebouw beheer systeem in te loggen en daarin instellingen aan te passen. Dit werd vooral getriggerd door het energieverbruik van warmte, koude en elektriciteit te volgen. Op dit moment is Hendriks toe aan de volgende stap. Er is voor gekozen om extra meetpunten aan te brengen in het gebouw. De data uit deze meetpunten en de bestaande meters worden via een geautomatiseerd systeem opgehaald en omgezet in informatie. Deze grote hoeveelheid data is met het menselijk brein niet te analyseren. Het slimme systeem zet deze data om in trendanalyses, benchmark analyses en een diepgaande verbruiksanalyse op real time basis. Het slimme systeem geeft daarnaast automatische signalen af bij het overschrijden van bepaalde waarden. De informatie wordt vervolgens gevolgd door de energiemanager en op basis daarvan passen we op afstand instellingen aan, halen we kleine gebreken uit het systeem, zorgen we voor optimalisaties en stemmen we vraag en aanbod beter op elkaar af. Op deze manier voeren we op een professionele manier energiemanagement uit. Hiermee geven we nog meer vorm aan Slim, Sociaal en Sustainable, de kernwaarden van ons bedrijf.      

CV-ketel

Kleinveld vertelt dat ook de conventionele cv-ketel, die nog een klein deel van de energie verzorgt, wordt vervangen door een elektrische warmtepomp. “Door deze vervanging zijn we voortaan gasloos. Ook onderzoeken we hoe we de overcapaciteit van de eigen opgewekte energie nog beter kunnen inzetten voor de eigen energievraag. Op deze manier gebruiken we onze opgewekte energie optimaal.”

Integraal benaderen

Als je wilt opschuiven naar duurzaam beheer is er veel mogelijk, benadrukt de energiemanager van Hendriks. “Energiemanagement en ‘Duurzaam Onderhoud en Beheer’ zijn twee perspectieven die we bij het verduurzamen van vastgoed samenbrengen. Want: beheerkeuzes beïnvloeden het verbruik en andersom. Daarom is een integrale benadering en het maken van de juiste keuzes de beste manier om verduurzaming in vastgoed succesvol te implementeren.”

* Bij sector gebouwde omgeving gaat het om de broeikasgasuitstoot door huishoudens en de dienstensector, exclusief de uitstoot die gerelateerd is aan verkeer en vervoer (deze zit in sector mobiliteit).

Meer weten over hoe Hendriks Duurzame Energie jou kan helpen verduurzamen?

Neem dan contact met mij op!

Cor Kleinveld
energiemanager