BIMmend onderhoud en beheer

Direct na oplevering wordt een bouwwerk overgedragen aan Hendriks Onderhoud Beheer. Tot en met de sloop dragen zij zorg voor het pand. In tegenstelling tot de realisatie, worden in deze periode de grootste uitgaven gemaakt. Deze uitgaven zijn te herleiden aan de taken van de facility manager. Deze manager is verantwoordelijk voor het technisch beheer en ook ruimte- en assetmanagement. 

BIM in de nieuwbouw

Opdrachtgevers vragen massaal naar BIM-modellen voor de nieuwbouwprojecten. Organisatie ACE (architectuur, constructie en engineering) verwacht dat zij meebewegen op deze trend. Het is een werkwijze waar de informatie van een bouwwerk centraal staat. Hoewel deze modellen daadwerkelijk hun plek krijgen in het realisatieproces, worden deze nog minimaal toegepast tijdens het onderhoud en beheer. Maar ook in deze fase is vanuit het facilitymanagement behoefte aan een structureel informatiemanagement. Door hierbij BIM te betrekken, creëer je een bimmend onderhoud en beheer.

Tijdwinst voor facilitymanager

Uit onderzoek blijkt dat een facilitymanager tussen de 10 en 30% van zijn tijd bezig is aan enkel het zoeken en managen van informatie. Om deze tijd de reduceren, dient op voorhand de informatie voor de dagelijkse werkzaamheden van het technisch beheer te worden achterhaald.

BIM model

Van een project wat in de zomer van 2017 is opgeleverd, is ter proof of concept de informatiebehoefte in een BIM-model verwerkt om een casustoets op te zetten. Vanuit de casustoets is een vergelijking gemaakt tussen het huidige (de welbekende Windows-verkenner) en nieuwe proces (Bimmen onderhoud en beheer). Voor het daadwerkelijk raadplegen van deze informatie, wordt een softwareprogramma gebruikt wat op dit moment door de organisatie ter beschikking wordt gesteld (Solibri).

Tijdwinst

Dit resulteerde in een tijdwinst van 59% van het nieuwe proces ten opzichte van het huidige proces. Hiervoor dient het model te zijn voorzien van de as-built informatie. Dit is van essentiële waarde.

Vanuit bimmend onderhoud en beheer blijkt wel dat er een belemmering in deze tijdwinst ontstaat, wanneer de informatiebehoefte handmatig in het model moet worden verwerkt. Hoewel het nieuwe proces een gestructureerd informatiemanagement biedt, zijn de voorgaande handelingen tijdconsumerend. Dit komt met name door de diversiteit aan informatie die aan de bouwkundige onderdelen toebehoort.

Onderzoek naar tools

Maar er zijn wel mogelijkheden beschikbaar die de tijd voor het handmatig verwerken kunnen reduceren. Deze conclusie komt voort uit gesprekken met experts op BIM gebied. Met de hulp van tools is de totale informatiebehoeftelijst te koppelen aan een BIM-model. Daarom is het aan te bevelen om zulke tools te gaan onderzoeken.