Ariëns en Talis maken innovatieslag

Samenwerken om duurzaam vastgoedonderhoud op microniveau te realiseren.

Ariëns en Talis maken innovatieslag: duurzaam vastgoedonderhoud op microniveau

In Nijmegen werken woningbouwcorporatie Talis en Ariëns Partner in Vastgoedonderhoud (sinds 2022 onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling) samen om duurzaam vastgoedonderhoud op microniveau te realiseren. Deze samenwerking is van groot belang voor de woningbouwcorporatie, omdat zij zich inzetten om hun vastgoed op een duurzame manier te onderhouden en zo bij te dragen aan een betere leefomgeving voor hun huurders. Lukas Gilissen, projectleider bij Ariëns en Helga van Gessel, projectleider bij woningcorporatie Talis schetsen de al 25 jaar durende samenwerking en de toegevoegde waarde van Ariëns hierin als innovatieve vastgoedpartner. 

Van schildersbedrijf naar onderhoudsbedrijf

Ariëns ontwikkelde zich op eigen kracht tot een aantrekkelijke partij voor woningcorporaties (sinds 2022 onderdeel uitmakend van Hendriks Bouw en Ontwikkeling uit Oss). “De ontwikkelingen in de onderhoudswereld hebben altijd onze aandacht gehad”, aldus Lukas. “Gestart als puur schildersbedrijf groeiden we al snel uit tot een full-service onderhoudsbedrijf. Wij vernieuwen en renoveren onder andere douche, keuken en toilet, maar denk ook aan timmerwerk, stucwerk, tegelwerk en metselwerk. En ons motto is dat kan altijd sneller, efficiënter, en duurzamer.”

Resultaatgericht Samenwerken (RGS)

Lukas: “Sinds enkele jaren werken we met Talis samen op basis van de methodiek Resultaatgericht Samenwerken. Kwaliteit en duurzaamheid van vastgoedonderhoud bevorderen staan daarbij voorop door de focus te leggen op efficiënte, kostenbesparende en resultaatgerichte werkwijzen. Samen met Talis leggen we resultaatafspraken vast. Verder bepalen we zelf hoe en wanneer we de onderhoudswerkzaamheden uitvoeren om tot het beoogde resultaat te komen.”

 “Onze corporatie verhuurt en beheert in Nijmegen en Wijchen ongeveer 15.500 woningen”, vertelt Helga. “Die moeten zowel passend als betaalbaar en toekomstbestendig zijn. Talis hecht ook veel waarde aan de sociale aspecten en de leefbaarheid van de buurt. Verduurzaming van woningen gaat over techniek, betaalbaarheid én wooncomfort, dus sociaal welbevinden van bewoners. Ariëns denkt hierin prima mee.”

Duurzame innovatie ‘Ariëns Optimaal’

Lukas: “Onderhoud kan altijd sneller, efficiënter en  duurzamer. Denk aan maatwerk per gevel, raam en per deur, zelfs per deur- en raamstijl en – dorpel. Onderhoud op microniveau dus: doen wat nodig is, niet wat niet nodig is. Dat bespaart materiaal, tijd en geld.

Bij Ariëns bedachten we in 2009 een kwaliteits- en efficiencyslag door de degradatie van het verfsysteem te meten. Het onderhoud werd daarop afgestemd. Met dezelfde mensen konden we zo meer én beter onderhoud plegen. Ariëns ontwikkelde daarop samen met een bekende verffabrikant een meetmethode aan de hand van craquelé en de glansgraad. Dit was de beslissende stap naar het concept ‘Ariëns Optimaal’, dat Talis nu omarmt.”

“We gebruiken de R-ladder om vanuit diverse circulariteitsstrategieën het grondstofgebruik te verminderen. Met Ariëns Optimaal zetten we in op de tredes Reduce en Repair. In plaats van een schilderbeurt eens in de zeven jaar, kiezen we in dit concept voor een frequentere cyclus van reinigen, inspecteren en bijwerken. Door alleen de delen te schilderen die een verfbeurt nodig hebben, gebruiken we circa 20-30% minder materiaal en houtrot krijgt minder kans. Een woning staat er op die manier altijd fraai bij. Met ‘Ariëns Optimaal’ komen we vaker maar heel gericht op een plek voor onderhoud. Dit levert echt op, al zou je dat vooraf wellicht niet bedenken”, aldus Lukas. “Met de R-ladder als onderlegger richten we al onze onderhoudsprocessen gefaseerd opnieuw in. Het is een andere manier van denken en doen.”   

Helga: ‘In 2024 wordt conform het Ariëns Optimaal concept aan 200 grondgebonden woningen gewerkt.” Lukas: “Ik verwacht dat het project een sneeuwbaleffect heeft, zodat we deze werkwijze  vaker kunnen inzetten.”      

Oog voor sociale impact

Onderhoud in bewoonde staat kent een hoge, sociale impact. Het is dus van groot belang dat er oog is voor de bewoners. Talis werkt om die reden met wijkbeheerders en Ariëns met bewonersbegeleiders. Zij onderhouden de directe contacten met de huurders. Lukas: “Het werkt gewoon heel goed als verhuurder, beheerder en bewoner elkaar kennen. Het bevordert goed beheer en onderhoud, want je zit letterlijk dichtbij de mensen waar het om gaat.”

“Wij beheren voor Talis circa 1200 woning verdeeld over twaalf complexen in de Nijmeegse stadsdelen Hatert en Grootstal. Dit houdt in dat wij in de wijken waar de woningen van Talis staan continu aanwezig zijn voor planmatig en incidenteel onderhoud en serviceverzoeken naar aanleiding van individuele meldingen. Wij kennen de mensen én de mensen kennen ons. Een groot goed.”    


Kortom, duurzaam vastgoedonderhoud op microniveau is echt iets van deze tijd. Door de samenwerking tussen Talis en Ariëns kunnen duurzame maatregelen worden gerealiseerd die niet alleen bijdragen aan een beter milieu, maar ook aan een betere leefomgeving voor huurders en een efficiëntere werkwijze voor de betrokken partijen.


Meer weten over Ariëns Optimaal?

Neem dan contact op met Lukas Gilissen, projectleider Ariëns - Partner in Vastgoedonderhoud.  
Telefoon: 024 377 7666  |  lukas@ariens.nl |  www.ariens.nl