Onze geschiedenis is afleesbaar in onze ontwerpen

“Ondertussen leiden we als derde generatie het bureau en zijn we getransformeerd van een bureau met de traditionele rolverdeling tussen architect en tekenaar, naar een dynamische werkomgeving waarbij de disciplines steeds vaker in elkaar overvloeien. Binnen de muren van het bureau heerst de sfeer van een atelier.”

Sinds 1937 is het bureau in Goirle gevestigd
Bedaux

“De geschiedenis van het bureau is goed afleesbaar in onze ontwerpen. Die wisselen van klassiek-traditioneel tot abstract, maar dat verdraagt elkaar moeiteloos. We zijn een bureau dat zowel in de historische binnenstad van Breda bouwt, als een modern en sculpturaal appartementengebouw in het landschap plaatst.”

We hechten waarde aan de maakbaarheid van het gebouw

“Het handschrift van onze ontwerpen vloeit voort uit onze geschiedenis, waarbij we het belangrijk vinden hoe dingen gemaakt worden. In die zin zijn we een ambachtelijk bureau, omdat we figuurlijk gezien het liefst ieder gebouwonderdeel door onze handen willen laten gaan. We besteden in onze ontwerpen veel aandacht aan materiaal en detail, en dat is terug te zien in Strijp R.”

Bedaux 1

De moderne patio aan de achterzijde van het bureau past naadloos bij het klassieke voorhuis.

50/50 architecten en bouwkundigen

Marco: “Het bureau wordt gekenmerkt door het bouwkundig vakmanschap dat in de loop der jaren is ontwikkeld. Gestoeld op een rijk gevulde gereedschapskist, waar grondlegger Jos Bedaux de eerste hand aan heeft gelegd, werken wij een opgave het liefste uit van ontwerp tot realisatie. Met 12 architecten en evenveel bouwkundigen in dienst weten we de kwaliteit tot en met het laatste detail te waarborgen.”

Binnen alle schaalniveaus konden we ons vak uitoefenen

Pieter: “We zijn bij Strijp R betrokken geraakt nadat Amvest ons heeft uitgenodigd voor een architectenselectie. Uitgangspunten waren enkele stedenbouwkundige randvoorwaarden en het beeldkwaliteitplan, waarin we werden geïnspireerd door het verleden van de plek. Bijzonder aan de opgave was dat we een leeg veld kregen met een streefgetal aan woningen. Dat gaf ons de vrijheid om op alle schaalniveaus ons vak als architect uit te oefenen. Leidmotief daarbij is de overgang tussen openbaar en privé, oftewel: hoe zorg je ervoor dat op deze grens interessante woonmilieus ontstaan?”

Marco: “Hoewel door de aaneenschakeling van woningen het gebruik van standaard plattegronden voor de hand lag, hebben we de plattegronden een eigen invulling mogen geven. Zo zijn hoekwoningen een kwart slag gedraaid, zodat we slanke kopgevels konden ontwerpen, en hebben we het hoogteverschil in het terrein ingezet voor de verbijzondering van entrees en plattegronden.
Entreepartijen zijn voorzien van een trapje en verdiept gelegen voordeur, of het hoogteverschil wordt binnen opgelost middels een woningbrede trap. Dat gaf de mogelijkheid een extra hoge ruimte en pui aan de voorgevel te realiseren en het contact tussen privé en openbaar te versterken.
Ook de grens tussen tuin en openbaar gebied is zorgvuldig vormgegeven met gemetselde muren, waarbij open en bijzonder metselwerk is toegepast.”

Bedaux 2

We besteden heel veel aandacht aan details en materialisering

De rationaliteit van het oude fabrieksterrein

Pieter: “Tastbare aanknopingspunten voor de architectuur vonden wij in de doelgroepomschrijving van Amvest: rationele mensen die waarde hechten aan duurzaamheid en die waar willen voor hun investering. We wilden het industriële verleden van de plek indirect terug laten komen in de ontwerpen, o.a. door de efficiency van de 3-laagse woning en het gebruik van één materiaal (baksteen). De toepassing van betonnen elementen is herleidbaar naar de oude fabrieksarchitectuur. Blauw keramisch tegelwerk op enkele strategische plekken vormt de vrolijke noot en een subtiele verwijzing naar het verleden van Philips.

Alle ingrediënten voor een bijzonder plan

“We kijken terug op een prettige samenwerken met Amvest, Hendriks en alle andere partijen. De (bouwteam)overleggen waren zeer constructief, met onderling respect voor elkaars disciplines. Ook over de uitwerking van het plan door Hendriks zijn we zeer tevreden. Alle ingrediënten zijn aanwezig om er een heel bijzonder woningbouwplan van te maken!”