‘Vincent en Michael: Waarom hebben jullie besloten in het bedrijf te participeren?’

Vincent: “Voor mij is het een heel natuurlijk proces geweest, ik deed vroeger altijd al vakantiewerk en in de familie hadden we het vaak over het bedrijf. Daarbij voelde ik me van kleins af aan al aangetrokken tot het bouwen. Want wat ik zo mooi vind aan bouwen is dat je samen met een team iets tastbaars neerzet. En als je dan de kans krijgt om samen met je broer zo’n mooi bedrijf over te nemen, daar hoefde ik niet lang over na te denken!“
Michael: “Voor mij geldt eigenlijk hetzelfde. Maar waar Vincents passie bij de techniek en het bouwen ligt, ligt mijn interesse meer bij de bouw-economische kant, het ontwikkelen. Daarom vullen we elkaar ook goed aan. Vincent vanuit zijn rol bij onze productietak en ik bij ons ontwikkelbedrijf.”

‘Lambèr: Jij hebt eerder het bedrijf van je vader overgenomen, zijn er overeenkomsten?’

Lambèr: “Een groot verschil toen ik het bedrijf overnam was de situatie op dat moment. We waren eind jaren ’80 namelijk ingericht om grootschalige woonprojecten te realiseren, maar juist in die periode daalde de conjunctuur, veranderde de markt en werden projecten kleinschaliger. Daarom moest ik al snel, als relatieve nieuweling, de organisatiestructuur aanpassen. En dat was soms best een uitdaging. De overeenkomst is dat we nu ook in een andere transitie zitten, naar integrale dienstverlener. Maar nu realiseren we die transitie samen, vanuit een gedeelde visie, missie en ambitie.”

‘Is het nu makkelijker of moeilijker om het bedrijf over te nemen?’

Lambèr: “Als ik terugkijk is de complexiteit in 30 jaar tijd enorm toegenomen, maar misschien concluderen Michael en Vincent over 30 jaar wel dat deze tijd relatief eenvoudig was. Want iedere tijd heeft zijn eigen uitdagingen, maar dat maakt het ondernemerschap ook zo leuk. Want je weet vooraf nooit hoe de toekomst eruit ziet waardoor je continu alert moet zijn. Je moet ook flexibel kunnen zijn en waar nodig bijsturen, dat maakt bedrijven toekomstbestendig en dat leidt weer tot continuïteit.”

Lamber Hendriks

 

‘Hoe zien jullie de toekomst van de bouw- en installatiesector?’

Vincent: “Je ziet dat er heel veel verandert, van de nieuwe BENG en andere duurzaamheidseisen, tot het groeiende belang van de installatiecomponent. Maar kwaliteit, productiesnelheid en de klantwens krijgen ook steeds meer aandacht. Ik ben zelf ook erg geïnteresseerd in co-creatie, waarbij je samen met partners innoveert.”

Lambèr: “De ontwikkelingen gaan ook steeds sneller, denk alleen maar aan big data of sensortechnologie. Vanuit onze visie op de gebouwlevenscyclus, waarbij de exploitatiefase en het onderhoud en beheer steeds belangrijker worden, hebben we ook gekozen voor de transitie naar integrale dienstverlener. Want in die rol kunnen we de meeste waarde toevoegen voor de klant.”

Michael: “Uit onze analyses en de strategiesessies blijkt ook dat in die integraliteit onze grootste kansen liggen, zowel intern tussen onze bedrijven en disciplines als extern naar de markt. Die ingezette koers zetten we dan ook onverminderd voort de komende jaren.”

‘Wat maakt Hendriks Bouw en Ontwikkeling zo bijzonder?‘

Vincent: “Ik vind de open cultuur en de transparantie heel mooi. En het feit dat iedereen elkaar kent, van management tot aan de bouwplaats, geeft het een familiaire sfeer.”

Michael: “We kunnen ons als familiebedrijf ook focussen op de lange termijn, op de toekomst, in plaats van rendement op korte termijn. En onze betrokkenheid bij Oss en de regio en natuurlijk bij onze mensen is voor mij ‘typisch Hendriks’.”

‘Wat is jullie ambitie met het bedrijf?’

Michael: “Ik vind dat we al een geweldig mooi bedrijf zijn, met enorm veel kwaliteiten maar ik zie ook veel potentie om door te blijven ontwikkelen. Als ik zie wat we al allemaal realiseren en hoe we ons nu blijven ontwikkelen, naar integraliteit, dan ziet de toekomst er heel goed uit. Daarbij willen Vincent en ik de kracht van het bedrijf nog verder versterken, van onze betrokkenheid tot ons streven om altijd onderscheidend te willen zijn in de markt.”

Vincent: “Daarbij willen we vooral het familiegevoel behouden. Want die saamhorigheid maakt ons sterk, van hoe we samen omgaan met gebeurtenissen tot de vele activiteiten die we buiten het werk om organiseren. We hebben dan ook heel veel zin om samen met alle collega’s de komende jaren verder te bouwen aan dit mooie bedrijf!”