WerkBedrijf Rijk van Nijmegen bemiddelt, ontwikkelt en begeleidt deze mensen naar werk. Aelbers Flexibele PersoneelsDiensten helpt deze mensen aan werk in de bouw en de logistiek. Wij vroegen Robert Vermeij (Consulent Bedrijfsdienstverlening WerkBedrijf), Aschwin van Creij (Salesmanager Aelbers) en Sabine Hulshorst (HR Manager Aelbers) wat hen drijft.

Het mooie aan mijn werk is dat ik mensen echt kan helpen

Robert: “Bij WerkBedrijf ondersteunen we mensen die in de participatiewet zitten voor de aangesloten gemeenten in het Rijk van Nijmegen. Dat zijn mensen met een uitkering, die in meer of mindere mate begeleiding nodig hebben om weer op de arbeidsmarkt terug te keren. Het mooie aan mijn werk is dat ik mensen echt kan helpen, door hen te coachen en te begeleiden. Daar krijg ik heel veel energie van. Onze kernwaarde ‘Iedereen is van waarde’ drukt voor mij perfect uit wat wij doen. Wij werken vanuit de kandidaat en wat zij kunnen en willen.”

Aschwin

Steeds meer bedrijven vragen vanuit maatschappelijk oogpunt om deze mensen

Aschwin: “Ook bij ons als commerciële partij is de begeleiding van onze mensen heel belangrijk, zodat de juiste mensen op de juiste plek zitten. Wij werken daarbij graag samen met de WerkBedrijven. Voorheen vroegen opdrachtgevers in bouw en infra vooral om kandidaten van het WerkBedrijf als een opdrachtgever SROI-eisen (Social Return On Investment) stelde op een project. Tegenwoordig vragen steeds meer bedrijven vanuit maatschappelijk oogpunt, vanuit hun MVO-beleid, proactief om deze mensen.”

Vaak is dat ene opstapje voor mensen net genoeg

Sabine: “Er leven soms best vooroordelen, mensen kunnen ook door pech of ongelukkige keuzes in een vicieuze cirkel terechtkomen. Door deze mensen te horen en serieus te nemen, geven we hen bagage om zelf weer verder te kunnen. Want vaak is dat ene opstapje net genoeg om zelf de vervolgstap te zetten.”Sacha

Wij coachen en begeleiden mensen zodat ze weer klaar zijn om aan het werk te gaan

Robert: “Bij WerkBedrijf coachen en begeleiden we mensen, zodat ze weer klaar zijn om aan het werk te gaan. Op het moment dat we samen denken dat een werkzoekende die stap kan zetten, ga ik op zoek naar een passende werkgever. Daarbij maken we gebruik van onze eigen netwerken met potentiële werkgevers en intermediairs zoals Aelbers.”

Jullie uitvoerder Marcel wilde graag iemand helpen

Robert: “Vanuit Hendriks werd ik eind vorig jaar benaderd door jullie uitvoerder Marcel Willems, die iemand zocht ter ondersteuning op de bouw. Hij had eerder positieve ervaringen gehad met onze kandidaten en hij wilde graag weer iemand helpen met de stap naar de arbeidsmarkt. Ik begeleidde toen Ferdi, die door omstandigheden tijdelijk niet in staat was om te werken en in de bijstand terecht was gekomen. Hij had een bouwachtergrond en wilde graag weer aan het werk. Eind vorig jaar is hij bij Marcel aan de slag gegaan, op het woningbouwproject Huurlingse Dam in Wijchen. Ferdi pakt het heel goed op. Hij moet het uiteindelijk zelf waarmaken. Ik heb nog wel contact met Ferdi, maar in principe zit ons werk erop als iemand weer een baan heeft. Wij bemiddelen kandidaten maar nemen hen niet zelf in dienst.”

Uitvoerders spelen een belangrijke rol

Aschwin: “Ferdi is bij ons gestart met een uitzendcontract, waarbij hij conform de bouw-cao dezelfde beloning krijgt als de andere mensen op de bouw. In dit geval vroeg Marcel zelf om een kandidaat en uitvoerders spelen sowieso een hele belangrijke rol bij het succes van deze kandidaten. Maar zij staan niet altijd open, of hebben niet altijd het geduld, om iemand aan te nemen die misschien net wat meer aandacht nodig heeft. Soms komt dat door vooroordelen of doordat de werkdruk zo hoog is dat ze dit niet op hun bordje willen hebben. Bij die groep valt nog best wat winst te behalen, kijk maar naar het voorbeeld van Marcel. Hij had zulke goede ervaringen dat hij graag weer een kandidaat wilde helpen.”

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

 

Wij kunnen bedrijven prima helpen

Robert: “In mijn beleving is de bouw een hele mooie sector, die soms wat traditioneel is. Gelukkig zijn er steeds meer bouwers die bewust, vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, kiezen om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt te helpen. Die bedrijven willen deze mensen ook steeds vaker langdurig aan zich binden, mede vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Wij kunnen die bedrijven, die op lange termijn mensen aan zich willen binden en daarbij bereid zijn om te investeren in mensen met een tijdelijke achterstand op de arbeidsmarkt, prima helpen.”