Rotsoord 7 omgevingsparticipatie

Participatietraject herontwikkeling van start
Herontwikkeling Rotsoord7

Informatieavond 6 juli 2021

Als goede buur zoeken we bij de herontwikkeling van de locatie Rotsoord 7 in Utrecht nadrukkelijk naar contact en verbinding met de omgeving. Op 6 juli ging het participatietraject van start. Tijdens de eerste (online) informatieavond deelden we samen met de gemeente Utrecht onze globale ideeën. Maar we luisterden vooral ook naar wat omwonenden en andere belanghebbenden ons te vertellen hebben. Wat zijn de sterke kanten van de locatie die we moeten behouden? Waar liggen nieuwe mogelijkheden? Waar moeten we rekening mee houden? En zijn er dingen waar mensen zich zorgen over maken? In break-outrooms werd hierover in kleine groepen van gedachten gewisseld.

Aandachtspunten herontwikkeling

De eerste reacties op de plannen waren positief en ook de mogelijkheid om te participeren werd door de deelnemers zeer gewaardeerd. Datzelfde geluid hoorden we eerder ook al bij de ondernemers in de omgeving waarmee we individueel gesproken hebben. Als ontwikkelaar zijn wij op onze beurt blij met de waardevolle inbreng van de buurt. De opmerkingen uit de break-outrooms zijn verwerkt in een verslag en deze nemen we ook mee in de verdere uitwerking. De belangrijkste aandachtspunten zijn:

  • Goede parkeeroplossing, ook voor fietsen
  • Bouwstijl: geen gesloten betonnen kolos, maar een gebouw met vriendelijke uitstraling
  • Ontwerp met historische verwijzing en behoud van industriële elementen
  • Invulling begane grond: voorkom leegstand
  • Groene aansluiting op de omliggend gebied ook met overzijde Vaartsche Rijn (Jutfaseweg)

Hoe verder?

De komende maanden gaat Hendriks aan de slag met een aantal onderzoeksvragen en starten we met het ontwerp. In het najaar is er een volgende informatiemoment. Wil je een uitnodiging hiervoor ontvangen? Meld je op de projectpagina Rotsoord dan aan voor de nieuwsbrief. Hier kun je ook je eventuele belangstelling voor een toekomstige huur- of koopwoning aangeven.

Downloads

Verslag informatieavond 6 juli 2021

PDF - 185 Kb

Presentatie informatieavond 6 juli 2021

PDF - 5379 Kb

Rotsoord Utrecht | Wonen en werken voor creatievelingen | Hendriks bedenkt, bouwt, beheert

Rotsoord

Utrecht
Wonen, Werken
Modulair denken, Leefbaarheid
Wonen en werken voor creatievelingen
Lees meer