Talentencampus – Sibeliuspark is een ambitieus plan gelegen aan weerszijden van de Dr. Saal van Zwanenbergsingel in Oss. Het behelst enerzijds een Talentencampus waar de verbinding wordt gelegd tussen overheid, ondernemers en onderwijs. Op de Talentencampus leren de deelnemers leren, werken en ondernemen. Anderzijds krijgt het Sibeliuspark een verbindende structuur met een nieuw routenetwerk van doorgaande fiets- en wandelpaden. Daarnaast worden er ook nieuwe publieksfuncties en woningen aan het Sibeliuspark gekoppeld.

Talentencampus

De oplevering van de eerste drie gebouwen, well-being, central plaza en business plaza, op de Talentencampus is een feit. Fase 1 bestaat uit totaal 17.452 m2 bvo. De overige fasen bestaan uit een health & care plaza, een retail & technoplaza (totaal 13.100 m2) en daarnaast 194 woningen vrije sector en 74 woningen sociale woningbouw.