Hendriks Onderhoud en Beheer heeft, naast een aantal andere partijen, een opname van het pand gedaan conform NEN 2767 en dit vertaald naar een meerjarenonderhoudsplan met financiële onderbouwing. De Vereniging van Eigenaren heeft het plan goed ontvangen en de opdracht aan Hendriks gegund. Op 4 juni 2013 is een contract door de betrokken partijen, te weten de Vereniging van Eigenaren, Van der Krabben Beheer en Hendriks Onderhoud en Beheer, getekend voor 10 jaar onderhoud.
Er zal gewerkt worden aan het herstel van betonrot en voegwerk, het vervangen van leuningen, herstel van houtrot en schilderwerk.