Het huidige zorgcomplex voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Reden waarom Stichting Samen Zorgen heeft gekozen voor nieuwbouw.

Henriks Bouw en Ontwikkeling verzorgt het totale traject van technische engineering in 3D, voor zowel het bouwkundige als het installatietechnische deel. Daarnaast hebben we het terrein bouwrijp gemaakt en verzorgen we straks ook de gehele terreininrichting inclusief het opnieuw aanleggen van de tuin.