Wij brachten vertegenwoordigers van onderwijs en bedrijfsleven samen om dit project toe te lichten. Michel van den Burg is onderwijsmanager van de gebouwde omgeving op ROC De Leijgraaf en binnenkort een van de twee projectmanagers van Project BIM5. Ruud Beekman is hoofd P&O bij Hendriks Bouw en Ontwikkeling. Beide heren zijn vanaf het begin betrokken bij BIM5.

Aanleiding: onvoldoende instroom van jongeren

Michel: “Zo’n twee jaar geleden merkten we dat de instroom achterbleef, bij zowel het onderwijs in de gebouwde omgeving als in de bedrijven. Toen hebben we met een aantal regionale bedrijven en onderwijspartners een gezamenlijk plan uitgewerkt. Bij dat plan is de gemeente aangehaakt en we hebben van het Rijk 1,7 miljoen euro subsidie gekregen om het plan uit te voeren. Om optimaal draagvlak te creëren, is een brede klankbordgroep ingesteld waarin alle disciplines uit de gebouwde omgeving vertegenwoordigd zijn.”

Toekomstbestendig opleidingsportfolio

Michel: “Met BIM5 gaan we de komende jaren een toekomstbestendig opleidingsportfolio neerzetten, waardoor meer en beter gekwalificeerd personeel het bedrijfsleven instroomt.”
Ruud: “Het opleidingsportfolio moet krachtiger, compacter en zichtbaarder worden. En de naam BIM5 staat daarbij voor de gewenste ‘ontschotting’ tussen de versnipperde opleidingen voor de gebouwde omgeving. Analoog aan BIM, waarbij alle disciplines samenwerken in één model. De ‘5’ staat zowel voor ‘tot de vijfde macht’, die de beoogde versnelling en verbetering uitdrukt, als voor ‘niveau 5’ (HBO). Door de schotten weg te halen, leiden we mensen op die integraal kunnen werken met brede expertises en relevante competenties.” 
 
Michel: “BIM5 als een netwerk waarin kennis circuleert”

Looptijd van vier jaar

Michel: “In totaal heeft het programma een looptijd van vier jaar. En dat hebben we ook nodig omdat het feitelijk gaat om een echte cultuurverandering. En zo’n proces heeft ruimte en tijd nodig. De eerste en belangrijkste stap die we gaan maken, is het ontwikkelen van een visie op met name pedagogisch-didactisch niveau.”

Aanpak en organisatie

Michel: “We hebben twee projectmanagers vrijgemaakt: met Geert Robben en ikzelf voor de onderwijsinhoudelijke kant. Na de kick-off op het gemeentehuis richten we nu per programmalijn werkgroepen in.”
Ruud: “De stakeholders zijn vertegenwoordigd in een klankbordgroep, met zo’n 40 participanten uit alle disciplines. Daarnaast is er een Stuurgroep, waarin ik ook deelneem. We kijken mee over de programmalijnen en beoordelen of we inderdaad de afgesproken stappen zetten.”

Kenniscirculatie

Michel: “Een speerpunt bij dit project is ook de Kenniscirculatie tussen alle betrokkenen. We vragen alle partners om de deuren naar elkaar open te zetten, en voor de gebundelde knowhow die de partijen aanbieden aan het onderwijs. BIM5 is daarmee een opleidingskundig bouwwerk, een netwerk waarin kennis circuleert.” 

 

Ruud: “Onderwijsomgeving die sprankelt en waar jongeren bewust voor kiezen”

Aantrekkelijker zijn voor leerlingen

Ruud: “Om aantrekkelijker te worden voor leerlingen moeten de opleidingen ook vernieuwen. Misschien gaan we wel naar een gebouwde omgeving experience, waar disciplines samen aan projecten werken. In ieder geval moeten we goed nadenken hoe we een onderwijsomgeving creëren die sprankelt en waar jongeren bewust voor kiezen. Ook in de visie en de houding van scholen en docenten moeten we beter aansluiten op de nieuwe generaties leerlingen.”

Innovaties en vernieuwingen gaan te snel voor scholen om voorop te kunnen lopen

Ruud: “Als bedrijfsleven leveren we kennis en tijd maar we denken ook aan docentenstages, waarbij docenten bij ons meelopen. Bij Hendriks kunnen we bijvoorbeeld de kennis van onze afdeling Modelling & Engineering delen met de docenten, op gebieden als virtual reality en 3D BIM. Innovaties en vernieuwingen gaan tegenwoordig ook te snel voor scholen om daarin zelf voorop te kunnen lopen.”

De rol van de docenten gaat fundamenteel veranderen

Michel: “Kennis veroudert zo snel dat docenten niet meer alleswetend kunnen zijn. In het ontschotte onderwijs zal de rol van de docent fundamenteel veranderen. Zij worden regisseurs van goed onderwijs, die overal de relevante kennis en ontwikkelingen volgen en naar binnen halen. Binnen BIM5 maken we het onderwijs ook samen, niet alleen als scholen maar met alle stakeholders. Want opleiden doen we samen bij BIM5!”

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Ook reageren?

Plaats een reactie!