Op vrijdag 12 april vond de feestelijke contractondertekening plaats door mevrouw L. van Asten, directeur-bestuurder van Stichting Volkshuisvesting Arnhem en de heer L. Hendriks, algemeen directeur van Hendriks Bouw en Ontwikkeling.

Door Hendriks Onderhoud en Beheer worden de 76 huurwoningen verduurzaamd. 58 woningen worden geconserveerd. Dat houdt in dat de kozijnen vervangen worden en dat ze voorzien worden van HR++(dubbel) glas. De buitengevel, het dak en de begane grondvloer worden na geïsoleerd en er worden nieuwe dakpannen aangebracht.

De overige 15 woningen worden gerenoveerd. Dit scenario houdt onder andere in het vervangen van de kozijnen en het voorzien van HR+++(triple) glas. Daarnaast wordt de buitengevel-, het dak en de begane grondvloer na geïsoleerd en er worden nieuwe dakpannen aangebracht. Tevens worden deze woningen voorzien van centrale mechanische ventilatie (CO 2 gestuurd) en worden er 9 PV-panelen per woning aangebracht. Ook worden de buitenbergingen vervangen. In 2018 zijn er 3 proefwoningen gerealiseerd die hebben geleid tot de keuzes binnen conserveren en renoveren.

De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Voor de bouwvak 2019 start Hendriks met de uitvoering van de renovatie en na de bouwvak 2019 start Hendriks met de uitvoering van de nieuwbouw.