Nieuw leven voor Coehoorn

In vroegere tijden bestonden er grootse plannen voor dit prominente gebied, dat fantastisch gelegen is aan de rand van het centrum en bij het station. De kredietcrisis gooide roet in het eten en de ontwikkelingen kwamen volledig stil te liggen. Een groep creatievelingen wierp zich op om het gebied tijdelijk nieuw leven in te blazen en de verpaupering tegen te gaan door een zestal panden van de gemeente te huren. Het gezelschap kreeg het vertrouwen van de gemeente en de raad. Nadat het initiatief een groot succes bleek te zijn besloot de raad om het project een permanente status te geven.

Drie plots en drie panden

In de gebiedsvisie van Coehoorn is vastgelegd dat het hart van Coehoorn een mooi binnenstedelijk parkje wordt met daaromheen een drietal te behouden panden en drie ontwikkelplots die door de gemeente worden uitgegeven. Plot twee is voor een CPO ontwikkeling (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) bestemd. Stichting Coehoorn ontwikkelt op de locatie van de oude school , een woon-werkgebouw.

Tender

De gemeente Arnhem heeft een tender uitgeschreven voor plot 2. Diverse CPO-initiatieven hebben hun ideeën mogen ventileren. De selectie heeft plaatsgevonden op basis van de kwaliteit van het plan; de prijs lag namelijk vooraf vast. De vereniging Cohousing Arnhem heeft de tender gewonnen. Hendriks was beoogde achtervang- en bouwteampartner.

Bijzondere wijze van samenleven

Het appartementengebouw kent diverse ruimten voor collectief gebruik: een woonkeuken, een klusruimte en een soort auditorium met podium en tribune. Cohousing wil een gebouw ontwikkelen waarin meer gebeurt dan alleen dezelfde voordeur delen. Zij werkt aan een nieuwe manier van omzien naar elkaar en dat binnen een stedelijke setting. Een mooi voorbeeld van een andere manier van samenleven.

H2A, Peter Groot: “Cohousing is een vorm van modern nabuurschap en in de vertaling naar een woongebouw leidt dat tot een boeiende zoektocht naar privacy enerzijds en het faciliteren van de (toevallige) ontmoeting anderzijds.”

gebiedsontwikkeling Coehoorn Arnhem

Het eerste schetsontwerp van H2A.

Medefinanciering

In vereniging Cohousing Arnhem hebben particulieren zich verenigd die samen dit project tot ontwikkeling brengen om er straks zelf te gaan wonen. Hendriks Bouw en Ontwikkeling realiseert de bouw, is daarnaast tevens gedeeltelijk als medefinancier voor de planontwikkeling betrokken én treedt op als achtervang partij. Mochten niet alle appartementen verkocht worden, dan neemt Hendriks Bouw en Ontwikkeling deze in eigendom over.

Anders-dan-anders-rol

Martijn Bax, adjunct directeur projectontwikkeling: “In deze samenwerking is alles net even anders dan anders. Maar net als in het gebouw, ligt de essentie ook hier in ‘delen’. De haalbaarheidsfase heeft Cohousing samen met Hendriks doorlopen. In de tenderfase deelden we reeds onze kennis over ontwikkelen. Nu, tijdens de uitwerking van het ontwerp zijn we samen op zoek naar een optimaal duurzaam energieconcept. Ons favoriete soort project: slim, sociaal en sustainable”

Planning

Met alle stakeholders wordt vanaf nu gewerkt naar een definitief ontwerp en het verkrijgen van de bouwvergunning.