Men was te spreken over de maximale bouwhoogte van 4 bouwlagen. Het behoud van de bomen, hagen en andere planranden werd ook gewaardeerd. Ook staan we open voor de wensen en aandachtspunten die we tijdens deze avond hebben gehoord. Enkele punten zijn: plaats inruimen voor scootmobiels, het realiseren van grotere half inpandige balkons en een ontmoetingsruimte creëren.
We kunnen samen met Zayaz en de gemeente terugkijken op een geslaagde avond. We pakken nu door in het proces om de gemaakte prestatieafspraken waar te maken.

GGD locatie