Plan

Het huidige zorgcomplex Hoge Hof voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Reden waarom Stichting Samen Zorgen heeft gekozen voor nieuwbouw. Zij zocht een partij met ervaring die hen volledig kon ontzorgen. Wij hebben een advies uitgebracht in het voortraject en begeleiden het project tot en met het natraject.

Aandacht voor bewoners

Op dit moment is er veel aandacht voor de kwetsbare groep bewoners. Bouwen veroorzaakt overlast, maar wij proberen die zo klein mogelijk te houden. De buitenruimte van het huidige wooncomplex is afgezet met bouwhekken, waardoor de bewoners toch veilig naar buiten kunnen. Leuk detail is dat we met Stichting Samen Zorgen kijken of we een ‘ouderen toezichtplek’ kunnen realiseren nabij de bouwplaats, zodat de bewoners de bouw op de voet kunnen volgen.

Herveld

Explosieven

In de tweede wereldoorlog is in deze omgeving veel gevochten. Reden waarom het terrein onlangs is gescand op ‘niet gesprongen explosieven’. Inmiddels hebben we groen licht. De bouw is 6 mei gestart.