Na de succesvolle realisatie van eerdere fasen is de derde fase in voorbereiding! Fase 3 bestaat uit in totaal 250 woningen waarvan 50 huurwoningen (verhuur via Talis). De koopwoningen, die gefaseerd in verkoop worden gebracht, bestaan uit een mix van tweekappers en rijwoningen in de vrije sector en sociale koop.

 

Inloopavond bestemmingsplan

Het ontwerp-bestemmingsplan voor fase 3 ligt ter visie. Op dinsdag 12 oktober 2021 vindt in ’t Mozaïek (Campuslaan 6, Wijchen) van 19.30 tot 21.30 uur een inloopavond plaats. Iedereen is welkom om het plan te bekijken.

Let op: De inloopavond is bedoeld om te informeren over het bestemmingsplan, er is op deze avond nog geen informatie over het woningaanbod. Naar verwachting is in februari 2022 het bestemmingsplan onherroepelijk.