Negen woongroepen

Het gebouw in een T-vorm bestaat grotendeels uit drie lagen en één vleugel heeft vier lagen. De nieuwbouw heeft een plat dak en wordt minder hoog dan het huidige La Verna. De 90 appartementen hebben een oppervlakte van 42m2 met een woonkamer, slaapkamer en badkamer met toilet. De appartementen zijn verdeeld in negen woongroepen met onder andere elk een gemeenschappelijke huiskamer en balkon. Op de begane grond bevinden zich de voorzieningen voor alle woongroepen zoals een ontmoetingsruimte.

Planning

Tussen maart en november vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats rondom het huidige La Verna, waaronder de verplaatsing van het trafohuis, uitvoeren van sonderingen en het bouwrijp maken van het terrein. In december 2020 start de bouw van de eerste fase (bouwdeel A en B). Een jaar later is dit klaar en kunnen alle bewoners van het huidige La Verna verhuizen naar de nieuwbouw. Vanaf maart 2022 wordt het huidige gebouw gesloopt. In juni 2022 kan de bouw van fase 2 beginnen. Ook dit duurt een jaar. In bouwdeel C komt op de begane grond een gezamenlijke ontmoetingsruimte. In het nieuwe Laverna komen zowel cliënten van LuciVer als Driestroom.

Binnenkort wordt ook gestart met het verder uitwerken van het ontwerp van de tuin. Tijdens de bouw- en sloopwerkzaamheden gaat de huidige tuin natuurlijk flink op de schop. Na oplevering fase 2 wordt het nieuwe tuinontwerp aangelegd. Ter voorbereiding op de nieuwbouw vindt er flora en fauna onderzoek plaats. In het huidige gebouw zijn twee soorten vleermuizen gezien. Dit is bijzonder en ze zijn beschermd. Op de zolder van De Brouwerij en Rivo Torto maakt Talis vervangende huisvesting voor de vleermuizen.

Bestemmingsplan, bijna klaar

Naast de voorbereidingen op locatie zijn we ook druk bezig met het ontwerp- en vergunningstraject. Na overleg met gemeente en omwonenden zijn er nog enkele wijzigingen aangebracht in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is vervolgens op 1 september jl. vastgesteld door B&W. Op 24 september zal de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststellen. Het plan is dan officieel een vastgesteld bestemmingsplan waarna de bouwaanvraag volgt. Wethouder G. Gerrits, betrokken bij de plannen, geeft aan: “We zijn heel tevreden met de kwaliteit. Zowel vanuit zorg als vanuit ruimtelijke kwaliteit is dit een prachtig plan.”