Vinden, binden en boeien van talent

“Mijn achtergrond is passend genoeg een mix van sport en onderwijs. Zo heb ik betaald voetbal gespeeld en gestudeerd aan de sportacademie. Na mijn diensttijd als sportinstructeur bij het Korps Commandotroepen ging ik lesgeven op een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Daarna heb ik mij op een middelbare school in Tiel ontwikkeld van docent tot schoolleider terwijl ik daarnaast jarenlang als voetbaltrainer actief was.”

“Ik ben in 2008 begonnen bij Het Hooghuis waar ik onder andere aan de slag ging met de geplande nieuwbouw op de Talentencampus. Van daaruit ben ik toen mee gaan denken over het concept Talentencampus, dat veel breder was dan enkel de fysieke omgeving en de gebouwen. Het is namelijk een visie en een denkwijze over een gezonde arbeidsmarkt. Met de Vereniging De Talentencampus Oss werken we samen met onze partners continu aan het beter aansluiten van talenten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Wij helpen bedrijven bij het vinden, binden en boeien van talent.”


Richard van Ommen
‘Bijdragen aan een gezonde arbeidsmarkt’

Optimale arbeidsparticipatie van iedereen in deze maatschappij

“De eerste plannen voor de Talentencampus dateren uit 2002, toen stakeholders als de gemeente en Het Hooghuis een gezamenlijke visie op het stadiongebied ontwikkelden. Dat was in eerste instantie vooral gericht op de fysieke omgeving, de gebouwen. In 2014 is de Vereniging Talentencampus opgericht, met als doel de ‘optimale arbeidsparticipatie van iedereen in deze maatschappij’. Omdat ik volledig geloof in het gedachtengoed van de Talentencampus heb ik ook de overstap gemaakt van Het Hooghuis naar de campus.”

Zo bouwen we aan een Osse community

“Met de Vereniging Talentencampus jagen we initiatieven aan op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt. Met als doel om bij te dragen aan een gezonde arbeidsmarkt, waar vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten. Wij zijn initiator, aanjager en facilitator, maar uiteindelijk moeten de partijen het zelf doen. Het continu vergroten van ons netwerk bij ondernemers, onderwijs en overheid (de 3 O’s) is daarbij cruciaal. Samen kijken we hoe we hen verder kunnen helpen of hoe partners onderling wat voor elkaar kunnen betekenen. We kijken daarbij ook verder dan alleen onderwijs. Zo is het momenteel voor veel bedrijven een probleem om aan personeel te komen. Wij zijn daarom een pilot gestart waarbij we inmiddels 23 bedrijven helpen om via social recruitment mensen te werven. Daarvoor leggen wij de link met een lokale specialist als Apostle. Zo bouwen we aan een Osse community waarin we samen sterker worden.”

Samen sterker

“Oss is heel gaaf om te wonen, werken en te studeren. Maar om die boodschap aan de buitenwereld te laten zien moeten we samen optrekken. Dat betekent dat we samen mensen moeten interesseren om in Oss te werken. Want als mensen bewust voor Oss kiezen, vergroten wij onze vijver. Die bewustwording groeit, maar daar kunnen we nog wel slagen in maken.”

Talentencampus als het oliemannetje

“Ik zie daarbij een geweldige rol voor de Vereniging Talentencampus, want wij zien waar de vragen liggen en wie waaraan behoefte heeft. Vervolgens kunnen wij snel dwarsverbanden leggen en partijen helpen of aan elkaar verbinden. Ik zie in die dynamiek de Vereniging als een oliemannetje dat vindt, verbindt en boeit, waarna de partijen het zelf oppakken en realiseren.”

Mijn droom: Oss als een keurmerk voor de beste talenten

“Mijn droombeeld is dat we een zo sterke community bouwen, dat mensen uit Oss straks een voorsprong hebben. Omdat iedereen dan weet dat onze talenten zich breed hebben georiënteerd en de juiste opleiding hebben gekozen. Omdat ze al projecten in bedrijven hebben gedraaid en ondernemersgeest hebben. Oss wordt dan een keurmerk voor de beste talenten! Ik ben ervan overtuigd dat we daar op termijn in slagen!”

Nieuwe ontwikkelingen bij de Talentencampus: eerste gasloze wijk van Oss

Ook de fysieke ontwikkeling van het stadiongebied gaat gewoon door. Zo realiseert Hendriks Bouw en Ontwikkeling de eerste gasloze wijk van Oss op het nieuwbouwproject Componistenkwartier.