Bewuste keuze om hiermee aan de slag te gaan

Laura: “Nadat onze directie de keuze maakte om bedrijfsbreed aan de slag te gaan met kwaliteitsborging, zijn we een projectteam gestart, waarbij we aan de hand van dit project onze nieuwe werkwijze uitwerken. Dit moet straks de blauwdruk worden voor het gehele bedrijf. Ik ging vanuit mijn traineeship bij werkvoorbereiding meedraaien op dit project. En omdat ik vorig jaar ben afgestudeerd op Kwaliteitsborging, vroeg Marcel me om hier samen over na te denken. Mijn afstudeeronderzoek bij Hendriks ging over kwaliteitsborging in de woningbouw en de gevolgen voor aannemers. Samen met kwaliteitscoördinator Gerard Lenkens heb ik toen onderzocht wat kwaliteitsborging in de praktijk betekent en wat er binnen Hendriks al gedaan wordt aan kwaliteitskeuringen en de borging van de juiste stukken.”

We willen toe naar een totaalproces

Marcel: “Als bedrijf willen we uiteraard aantonen dat we de juiste producten leveren tegen de afgesproken kwaliteit. Dat is al een reden om dit zelf op te pakken. Daarnaast kom je straks bij bepaalde opdrachtgevers zonder kwaliteitsmanagement ook niet eens meer binnen. De procesbeschrijving die we hier opstellen zou wat mij betreft de handleiding voor al onze werken kunnen zijn. Waar we, naar mijn mening, naartoe moeten is een totaalproces waarbij we beginnen met de plantoets, waaruit het verificatie- en validatieplan volgt en vervolgens het keuringsplan. Aan de hand daarvan kiezen we dan de punten die we echt willen keuren om die kwaliteit te borgen in de vorm van de uitvoeringstoets. Daarna volgt de volgende stap en dat is het maken van werkplannen samen met onze partners.”

Geen papieren tijger

Laura: “We hebben eerst gekeken welke keuringsplannen er al zijn bij Hendriks. Wat zijn de kritieke aspecten? Daardoor focussen we op de relevante aspecten zodat je geen papieren tijger krijgt maar een werkbaar en praktisch systeem. Vervolgens bepaalden we welke onderdelen we gaan keuren, bijvoorbeeld vloeren en metselwerk, en hebben we bepaald hoe vaak en wat we precies keuren.”

Digitaal keuren

Marcel: “De keuringsformulieren zijn digitaal. Dit maakt het enorm laagdrempelig en makkelijk om de kwaliteit vast te leggen. Als uitvoerder ben je vaak buiten met het product bezig. Het verschil is nu dat mogelijke afwijkingen en de te borgen kwaliteit met behulp van je smartphone of tablet enorm eenvoudig zijn vast te leggen. Met name de afwijkingen bespreken we wekelijks in het projectteamoverleg. Zo is ook de werkvoorbereiding geïnformeerd en blijven we een zelflerende organisatie . Tevens is het actuele afwijkingenregister bedrijfsbreed te gebruiken om de standaardwerkwijze Hendriks bij te schaven.”

Interne bewustwording is zeer belangrijk

Laura: “Om deze werkwijze bedrijfsbreed goed te implementeren, is de interne bewustwording belangrijk. Want het vraagt een andere manier van werken met soms extra handelingen. Maar als iedereen overtuigd is dat we dit doen voor de kwaliteit van ons werk en voor onze klanten verwacht ik absoluut draagvlak. Ook omdat we het heel praktisch en pragmatisch maken. Het doel is wat mij betreft dat bij toekomstige projecten ook andere uitvoerders zelf de voordelen ervaren van het digitaal keuren, zonder dat er een papierwinkel ontstaat. ”

Aantoonbaar maken wat de klant heeft gekocht

Marcel: “In de basis gaat kwaliteitsborging over de vraag of je aantoonbaar maakt wat de klant heeft gekocht en of het eindproduct over het gehele spectrum voldoet aan de gestelde eisen. Zijn de materialen, de producten, de verwerking en de toegepaste methodieken daarop afgestemd? Voldoet dat bijvoorbeeld om de afgesproken garantie te geven. En toon dat maar aan. Daarom is kwaliteitsborging ook geen last, maar een hulpmiddel!”