Hendriks-medewerkers zijn geen volgers, maar kartrekkers. Dat merkt u doordat ze helder communiceren, innovatieve oplossingen aandragen en proactief partijen met elkaar verbinden.

Samen bouwen aan hetzelfde succes

Uiteraard doen we dit vooral voor u, maar zelf hebben we er ook baat bij. Optimale samenwerking en handelen vanuit de VID-waarden leidt immers per definitie tot een beter eindresultaat. We zien onze opdrachtgevers en bewoners daarbij als teamgenoten en niet als ‘opdrachtgevers’ en ‘bewoners’. Samen bouwen we aan hetzelfde succes.

Samenwerking is ook op onze interne organisatie van toepassing. Doordat we al jaren intensief met elkaar samenwerken, is er veel synergie tussen onze disciplines: van projectontwikkeling, bouw en installatietechniek tot en met onderhoud en beheer. Dat leidt tot minder faalkosten, meer efficiëntie en bovenal: meer werkplezier voor iedereen.

Fitness

Wie goed in zijn vel zit, presteert beter

Naast Verbindend staat de V ook voor Vitaal. We houden onze medewerkers fit en gezond, want zij zijn ons grootste kapitaal. Zo staat de I ook voor (fysieke) Inspanning en de D voor Duurzame inzetbaarheid. Want wie goed in zijn vel zit, presteert beter. En daar profiteert ook u van!